Tổng Giám đốc TK V chỉ đạo tập trung khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác AT-VSLĐ

Kinh tế | 04:14:07 23/07/2016

Theo báo cáo của 42 đơn vị của Tập đoàn TKV, giá trị thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ trong 6 tháng đầu năm đạt 461,66 tỷ đồng, bằng 50,5% KHN... Tuy nhiên, số vụ TNLĐ 6 tháng đầu năm chưa giảm so với cùng kỳ. Tập đoàn đã đánh giá cụ thể các tồn tại hạn chế trong công tác AT-VSLĐ của từng khối sản xuất và đánh giá kiểm điểm, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ, sự cố thiết bị.

hoi-nghi

Qua kiểm tra cho thấy một số đơn vị hầm lò chưa kiểm soát được đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các phân xưởng, công trường, chưa kiểm soát hết được hành vi không an toàn của người lao động khi làm việc, thực hiện không nghiêm kỹ thuật cơ bản trong khai thác lò chợ, đào chống lò dẫn đến để xảy ra TNLĐ và sự cố. Các đơn vị lộ thiên còn có tình trạng lập hồ sơ kỹ thuật chưa đạt yêu cầu, thiếu biện pháp thi công cụ thể với điều kiện thực tế…

Hội nghị sơ kết công tác An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải  chỉ đạo, thời gian tới, từ Tập đoàn đến các đơn vị phải tập trung giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong công tác an toàn; các vụ TNLĐ nghiêm trọng cần chỉ ra trách nhiệm cụ thể của các cá nhân và xử lý nghiêm minh, nhất là do yếu tố chủ quan; thông tin rộng rãi các vụ TNLĐ đến người lao động các đơn vị để hiểu, nắm rõ và phòng tránh; tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác phối hợp của Công đoàn, Đoàn TN, đẩy mạnh các hoạt động AT-VSLĐ hiệu quả của các tổ chức đoàn thể…

PV; ảnh Việt Trung/vinacomin.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập