Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP: Không thực hiện cam kết thanh toán với đối tác

Pháp luật doanh nghiệp | 15:29:00 22/01/2019 |  0

DNHN - Nhận trách nhiệm thanh toán thay cho Công ty con khi Công ty con không đủ khả năng thanh toán nhưng sau đó lại lập lờ, né trách nhiệm trong việc thanh toán thay. Đó là thái độ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đối với đối tác là Công ty CP Xây lắp & Kết cấu thép Lê Hồng.

Năm 2013, Công ty CP Xây lắp & Kết cấp thép Lê Hồng ( Công ty Lê Hồng) địa chỉ tại Cụm CN Dốc Sặt, phường Trang Hạ- Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh đã ký hợp đồng nguyên tắc số 811/CC1-LH với Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP ( trụ sở tại 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và ký hợp đồng kinh tế số 190/2013/HĐKT/VT với Công ty Xây dựng số 1 Việt Tổng ( Công ty Việt Tổng) là Công ty con của Tổng Công ty  Xây dựng số 1- CTCP về việc gia công lắp dựng kết cấu thép công trình dự án NH09A tại số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội với tổng giá trị hợp đồng gần 21 tỷ đồng.  

Đơn tố cáo Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP chiếm dụng vốn kinh doanh  của Công ty Lê Hồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Việt Tổng thường chậm tạm ứng so với cam kết trong hợp đồng, nên Công ty Lê Hồng đã đề nghị Công ty Việt Tổng phải có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thì mới tiếp tục thi công. Do đó, tháng 12 năm 2014, Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP đã cam kết thanh toán với tư cách “Bên cam kết thanh toán”, theo đó Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP cam kết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Công ty Lê Hồng trong trường hợp Công ty Việt Tổng không đủ khả năng thanh toán hoặc cố tình không thanh toán. Tuy nhiên, sau khi Công ty Lê Hồng hoàn thành dự án bàn giao công trình vào năm 2014 cho Công ty Việt Tổng thì Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP và Công ty Việt Tổng cố ý không ký hồ sơ quyết toán ngay. Đến tận tháng 6 năm 2018, Công ty Việt Tổng mới ký, đóng dấu hồ sơ quyết toán và xác nhận còn phải thanh toán số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Sau đó hồ sơ quyết toán được chuyển đến Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP để đề nghị thanh toán thay cho Công ty Việt Tổng như đã cam kết. Nhưng từ đó đến nay, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP vẫn lờ đi trách nhiệm thanh toán đối với Công ty Lê Hồng.

 Giấy đề nghị thanh toán công nợ của Công ty Việt Tổng và văn bản trả lời Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP

Điều đáng nói, trong khi Công ty Lê Hồng vẫn có đơn tố cáo bị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP chiếm dụng vốn kinh doanh, ngày 11/1/2019, trong văn bản trả lời Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP khẳng định: “Tháng 6/2018, Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP đã quyết toán và thanh toán toàn bộ công nợ với Công ty Việt Tổng. Do đó Công ty Việt Tổng là chủ thể hợp đồng ký với Công ty Lê Hồng phải có trách nhiệm quyết toán và thanh toán toàn bộ công nợ cho Công ty Lê Hồng”. Điều này là mâu thuẫn, thể hiện sự né tránh không thực hiện đúng nội dung cam kết, bởi ngày 12/9/2018, Công ty Việt Tổng có giấy đề nghị thanh toán số 18/CV-VT gửi Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP đề nghị Tổng Công ty thanh toán nợ thay cho Công ty Việt Tổng. Trong văn bản này, Công ty Việt Tổng cũng ghi rõ số tiền thanh toán chuyển vào tài khoản ngân hàng của Công ty Lê Hồng. Như vậy, Công ty Việt Tổng đã thể hiện rõ không có khả năng tài chính và trách nhiệm thanh toán đối với Công ty Lê Hồng thuộc về Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP như cam kết.

Căn cứ vào cam kết bảo lãnh thanh toán, rõ ràng Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP phải có  trách nhiệm thanh toán 1,4 tỷ đồng đối với Công ty Lê Hồng, còn những vấn đề khác thuộc nội bộ giữa Tổng Công ty và Công ty Việt Tổng. Điều này thể hiện việc tuân thủ pháp luật cũng như uy tín và văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP.

Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đức Tuất - Trí Khang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc