Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019

Doanh nghiệp | 08:35:00 12/03/2019

Do kỳ nghỉ Tết năm nay rơi vào tháng Hai, nên số doanh nghiệp thành lập mới giảm về cả lượng lẫn số vốn đăng ký so với tháng trước...

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 1.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 2.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 3.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 4.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 5.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 6.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 7.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 8.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 9.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 10.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 11.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 12.
 
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 13.
 

Đào Hưng

Theo: vneconomy.vn

Nên đọc