Nhà thầu phải công khai năng lực hoạt động xây dựng

Nhà thầu phải công khai năng lực hoạt động xây dựng

Bạn đọc hỏi: Công ty của tôi trúng gói thầu khảo sát xây dựng. Công ty đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện năng lực và đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia. Hiện Công ty làm thủ tục đăng ký thông tin […]

Nhà thầu phụ có phải ký biên bản nghiệm thu?

Nhà thầu phụ có phải ký biên bản nghiệm thu?

Hỏi: Đơn vị A đang quản lý một số dự án đầu xây dựng công trình giao thông, trong đó có sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện. Xin hỏi, khi nghiệm thu công việc xây dựng, khối lượng hoàn thành với tư vấn giám sát và chủ đầu tư […]

Chương trình CHÀO XUÂN BÍNH THÂN, 2016 – TỰ HÀO ĐI LÊN VIÊT NAM

Chương trình CHÀO XUÂN BÍNH THÂN, 2016 – TỰ HÀO ĐI LÊN VIÊT NAM

  Chương trình CHÀO XUÂN BÍNH THÂN, 2016 – TỰ HÀO ĐI LÊN VIÊT NAM do Tạp chí Doanh nghiepj & Hội nhâp – doanhnghiepnet tổ chức với sự bảo trợ của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban Kinh tế […]

Mời viết bài trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập in số Tết và số Xuân Bính Thân 2016

Năm 2016 đang tới gần hơn với mỗi chúng ta. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đón Xuân Bính Thân 2016, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập […]


Back To Top