TKV: Đẩy mạnh cơ giới hoá khai thác than hầm lò

Tin tức | 09:58:52 08/12/2016

Trong những năm qua, TKV và các đơn vị thành viên đã tập trung chỉ đạo thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hoá (CGH) khai thác, đào lò. Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn, kết quả thực hiện CGH chưa cao, do vậy việc đẩy mạnh CGH khai thác, đào lò là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Tập đoàn nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn than/năm của Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.
Lò chợ cơ giới hoá đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn than/năm của Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.
Theo báo cáo của Ban Khoa học công nghệ mỏ TKV, giai đoạn 2013-2015, Tập đoàn đã tập trung thăm dò, đánh giá trữ lượng, điều kiện địa chất để áp dụng CGH khai thác, đào lò, tiếp tục thực hiện đầu tư, ứng dụng CGH. Từ năm 2013 đến nay có thêm 4 đơn vị thực hiện và đưa các dự án CGH khai thác vào hoạt động là các Công ty Than: Hà Lầm, Dương Huy, Quang Hanh và Khe Chàm. Các loại hình công nghệ CGH khai thác đã đưa vào áp dụng, như CGH đồng bộ, khấu hết chiều dày vỉa thực hiện ở các Công ty Than Dương Huy, Quang Hanh; CGH đồng bộ, hạ trần thu hồi than nóc ở đuôi dàn, vận tải bằng máng cào sau ở các Công ty Than Hà Lầm, Khe Chàm... Sản lượng và tỷ lệ than khai thác bằng CGH/tổng sản lượng than khai thác bằng các loại hình công nghệ tăng từ 575.624 tấn (đạt 3,19%) năm 2013 lên 720.568 tấn (đạt 3,95%) năm 2015, dự kiến năm 2016 đạt 2,197 triệu tấn (9,4%). Mặc dù công tác CGH khai thác đã được Tập đoàn và các đơn vị thành viên quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả trên, nhưng sản lượng than khai thác bằng CGH hàng năm vẫn không đạt theo kế hoạch đặt ra: Năm 2013 đạt 73,8%; năm 2014 đạt 51,3%; năm 2015 đạt 61,4%. Tập đoàn có 11 dây chuyền CGH được đầu tư áp dụng, tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ còn 6 dây chuyền hoạt động. Công tác đào lò, áp dụng chống lò bằng vì neo tiếp tục được nhân rộng toàn Tập đoàn, đa dạng về loại hình công nghệ. Từ năm 2013 đến nay tất cả các đơn vị sản xuất hầm lò, xây dựng mỏ đã thực hiện chống lò bằng vì neo. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chống lò bằng vì neo hàng năm còn ở mức thấp, năm cao nhất (2013) mới đạt 3.015m (tỷ lệ mét lò neo/tổng mét lò đào mới đạt 0,87-2,01%, bình quân 1,08%); 6 tháng đầu năm 2016, khối lượng mét lò chống neo còn thấp (2.389/5.987m, đạt 39,9% kế hoạch năm, 2,01% tổng số mét lò đào). Nhiệm vụ công tác CGH khai thác, đào lò đến năm 2020, TKV đề ra mục tiêu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện áp dụng CGH cho các mỏ có trữ lượng công nghiệp lớn, ổn định, điều kiện địa chất phù hợp, sau đó sẽ mở rộng áp dụng trong Tập đoàn. Đối với các mỏ xây dựng mới như Núi Béo, Khe Chàm II-IV..., cần xác định theo hướng áp dụng những công nghệ tiên tiến, ưu tiên CGH đồng bộ cho công suất lớn... Tiếp tục áp dụng chống lò bằng vì neo để giảm giá thành, nâng cao năng suất lao động và tốc độ đào lò, đưa công nghệ đào chống lò bằng vì neo thành công nghệ truyền thống tại các mỏ than hầm lò... Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác CGH nhưng kết quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu - ông Lê Minh Chuẩn thừa nhận, do vậy từ Tập đoàn đến các đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, thực hiện CGH; đánh giá cụ thể các tổ hợp, dự án CGH đã thực hiện; đánh giá lại địa chất mỏ để có giải pháp đầu tư CGH hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng mỏ; có sự thống nhất quản lý về công nghệ và CGH từ Tập đoàn đến các đơn vị và sự kết nối, hỗ trợ giữa các đơn vị nghiên cứu, tư vấn, cơ khí với các mỏ; xây dựng những đơn vị mũi nhọn, đầu tàu thực hiện CGH để từ đó nhân rộng trong toàn Tập đoàn... Việt Trung/vinacomin.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập