Nhà hàng Long Phụng

Tập đoàn TKV: Nhiều giải pháp vượt khó

Tin tức | 08:02:06 08/09/2016

Hiện nay, Tập đoàn vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, trong đó công tác tiêu thụ than, khoáng sản là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần sớm được tháo gỡ.
(Ảnh CTV) Theo đó, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị quyết tâm bằng mọi giá giữ ổn định thu nhập cho người lao động, nhất là đội ngũ thợ lò. Trên tinh thần đó, lãnh đạo Tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực khắc phục những khó khăn hiện tại. Trong đó, công tác tiêu thụ than là trọng tâm. Tập đoàn đã chỉ đạo các ban, đơn vị bám sát các hợp đồng, các khách hàng theo nguyên tắc bán hàng; đồng thời giải quyết dứt điểm công nợ, tiếp tục nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, nhu cầu của khách hàng để chế biến, điều hành linh hoạt tiêu thụ, đáp ứng cho khách hàng; tạo dựng thị trường than phù hợp với tình hình, đảm bảo cân đối cung cầu và tài chính; phân công các công ty kinh doanh cuối nguồn để tiêu thụ, có các chính sách khuyến mãi, dịch vụ bán hàng v.v. Song song với đó, Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị đồng thời đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực, phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm để vừa vượt qua những thách thức, khó khăn vừa đảm bảo mục tiêu xây dựng Tập đoàn xứng đáng là Tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột an ninh năng lượng quốc gia. Phát huy tối đa các nguồn lực nhằm đổi mới về công nghệ để tạo sự tăng trưởng mạnh về năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Tập đoàn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và quản lý tốt chi phí đầu vào, chi phí trong quản trị tài nguyên tạo ra sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, giữ vững thương hiệu của TKV.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập