Nhà hàng Long Phụng

Ra mắt Quỹ phát triển DNNVV có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng

Thương hiệu | 08:23:15 23/04/2016

Ngày 22/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Quỹ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, do ngân sách Nhà nước cấp. Toàn cảnh Lễ ra mắt Quỹ Phát triển DNNVV Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò rất quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, song đây cũng là khu vực DN gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cho công nghệ, con người. Mục tiêu ra đời của Quỹ phát triển DNNVV nhằm hỗ trợ tài chính cho DNNVV, giúp khu vực DN này nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động và động lực cho phát triển kinh tế. Ba ngân hàng thương mại được Quỹ ủy thác cho DNNVV đủ điều kiện vay vốn, bao gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank). Theo đó, ngân hàng sẽ cho các đối tượng của Quỹ vay với lãi suất 5,5% với khoản vay ngắn hạn và 7% với khoản vay trung và dài hạn. Để tham gia nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ, DNNVV có thể lựa chọn 2 phương án. Thứ nhất, DNNVV nộp hồ sơ xin vay vốn tới Quỹ, hồ sơ bao gồm: Hồ sơ pháp lý; trong đó có Điều lệ DNNVV và Giấy chứng nhận đăng ký DN; Giấy đăng ký tham gia nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ của DNNVV (được cung cấp trên website của Quỹ). Phương án Thứ 2, DNNVV nộp hồ sơ xin vay vốn tới Ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ. Hồ sơ gồm có: Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ tài chính; Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh; Giấy đăng ký tham gia nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ của DNNVV;… Tuy số vốn điều lệ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu tín dụng của các DNNVV hiện nay, song theo bà Hoàng Thị Hồng - Giám đốc Quỹ: Quỹ sẽ kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, các ngân hàng thương mại để xây dựng các chương trình hỗ trợ trước và sau vay vốn, điển hình như hỗ trợ tư vấn phương án sản xuất- kinh doanh, giám sát, quản trị tài chính, đào tạo nhân lực, kết nối kinh doanh. Đặc biệt, với sự hợp tác của Quỹ với các ngân hàng thương mại nhận ủy thác, DNNVV còn có thêm cơ hội tiếp cận các nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại với thời gian, chi phí tốt hơn và thủ tục thuận lợi hơn.   (TH)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập