Quảng Bình thành lập chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên

Kinh tế | 09:11:27 24/09/2016

Chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên tỉnh Quảng Bình trực thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-HLGVN ngày 12-8-2016 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Chi nhánh đi vào hoạt động kể từ ngày 21/9, có trụ sở giao dịch tại số 1 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên Quảng Bình hoạt động với chức năng nhiệm vụ là tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người chưa thành niên.

thanh-lap-doanh-nghiep

thành lập chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật

Đặc biệt là người chưa thành niên là nạn nhân của tội phạm, là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình, hành vi đối xử ngược đãi dưới mọi hình thức về vật chất và tinh thần, người chưa thành niên phạm tội, người chưa thành niên bị phạt tù đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ, chấp hành án tại cộng đồng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng có công với cách mạng, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo qui định của pháp luật; tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, tại các phiên tòa ở Tòa án các cấp để bào chữa, làm người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên; thực hiện tư vấn, dịch vụ pháp lý theo yêu cầu cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam có liên quan đến các lĩnh vực pháp luật và nhận tư vấn, dịch vụ pháp lý phù hợp phạm vi hoạt động của chi nhánh, qui định của Luật Luật sư. Trọng Lãnh VP Đại diện Tạp chí tại Quảng Bình

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập