Ông Dũng Lò Vôi – Bình Dương: “Tôi tự nguyện là người đầu tiên giải quyết hậu quả của các KCN"

Doanh nghiệp | 15:09:00 25/01/2019 |  0

DNHN - “Ở tuổi 60, tôi không phải là nhà khoa học, cũng không phải là kỹ sư hóa. Nhưng với trách nhiệm của người đầu tiên phát triển các Khu công nghiệp, tôi cũng sẽ là người đầu tiên tham gia giải quyết hậu quả, đặc biệt tại các Khu công nghiệp đang là điểm nóng về môi trường”. Ông Huỳnh Uy Dũng với tên gọi thân quen “Dũng Lò Vôi”, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam - Bình Dương tuyên bố.

  1. Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần II, công suất 18.000m3/ngày. Một trong những nhà máy xử lý nước thải công nghiệp kiểu mẫu trên cả nước

Gần 30 năm trước (1997) khi Khu công nghiệp Bình Đường và Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé cũ (Bình Dương hiện tại) là một trong những khu công nghiệp đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động, các quy định về chuẩn nước thải xả ra môi trường chỉ cần đạt loại B. Sau đó, chuẩn nước thải công nghiệp được nâng lên loại A song song với việc các Khu công nghiệp được phát triển trên phạm vi cả nước.

Cùng với những thành công mà các khu công nghiệp mang lại như bảo đảm an sinh xã hội, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thì việc phát triển các Khu công nghiệp đã phát sinh vấn đề nước thải xả ra môi trường. Xuất hiện nhiều “điểm nóng” về môi trường trên phạm vi cả nước.

Từ thực tế đó, ông Dũng tự đặt ra câu hỏi “Nếu chúng ta không sớm hành động thì sẽ có lỗi rất lớn với con cháu mai sau”. Rồi ông cũng trực tiếp ngày đêm tìm cách giải đáp: “Tôi đã bỏ tâm trí cùng với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong công ty nghiên cứu thành công quy trình xử lý nước thải thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh, không sử dụng hóa chất”.

Quen với phong cách “Nói được Làm được”, ông Dũng Lò Vôi đã thành lập Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh để xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho cả Khu Công nghiệp Sóng Thần II ( tại Khu công nghiệp sóng thần 2, Đường số 22, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) đều do ông Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để trực tiếp xử lý nước thải công nghiệp do các nhà máy trong khu công nghiệp thải ra, nhằm tiết kiệm kinh phí cho các nhà đầu tư.

 Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II sẽ khánh thành và đi vào hoạt động vào lúc 8 giờ sáng, ngày 26/1/2019. Nhà máy có công suất xử lý tối thiểu 10.000 m3 và tối đa có thể lên tới 18.000 m3 mỗi ngày. Đây là nhà máy kiểu mẫu, đầu tiên của Việt Nam xử lý nước thải công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất. Kết quả cho thấy nước thải sau khi xử lý tại nhà máy đã hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiêu chuẩn của Bộ Y tế là nước sinh hoạt phục vụ sản xuất.

Nước thải tại Nhà máy Xử lý nước thải Khu Công nghiệp Sóng Thần II do Công ty cổ phần Hằng Hữu Huỳnh đầu tư đang vận hành trước ngày khánh thành.

Từ đó ông Dũng cùng đội ngũ công sự đặt kế hoạch và quyết tâm thực hiện từ nay đến 2021, Công ty sẽ đầu tư 10.000 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, ưu tiên đặc biệt tại các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên cả nước.

Ông Dũng tự tin thông báo: “Đây là niềm tự hào của người Việt Nam. Từ ngày hôm nay trở đi, khi phát triển các khu công nghiệp, chúng ta không phải lo lắng về vấn đề xử lý nước thải, lưu lượng xả thải, nồng độ ô nhiễm xả thải... Và đất nước ta từ nay không còn bị lệ thuộc vào công nghệ và nguồn vốn của nước ngoài cho việc xử lý nước thải công nghiệp. Việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải theo công nghệ sinh học vừa trực tiếp xử lý hiệu quả nước thải công nghiệp vừa góp phần tiết giảm vốn đầu tư, mang lại thành công cho cả chủ đầu tư khu công nghiệp, nhà đầu tư, và địa phương có khu công nghiệp”.

Ông Dũng khẳng định việc xử lý nước thải công nghiệp theo công nghệ và phong cách Dũng Lò Vôi sẽ bảo đảm 5 yêu cầu cở bản sau:

  1. 1. Không có nước thải xả ra môi trường.

    2. Nước được xử lý để tái phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. 

    3. Không hạn chế mức độ ô nhiễm và lưu lượng xả thải từ nhà máy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. 

    4. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp không cần xây dựng các nhà máy xử lý nước thải cục bộ.

    5. Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về nước thải.

Duy Chí

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc