Nhiều vi phạm trong quản lý quảng cáo tấm lớn ở Hà Nội: Giám đốc Sở VHTT thiếu sâu sát trong chỉ đạo

Pháp luật doanh nghiệp | 11:26:00 19/11/2018 |  11

DNHN - Nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về cấp phép quảng cáo và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo tấm lớn tại hà nội đã được thanh tra tp hà nội chỉ rõ, trong đó có trách nhiệm của giám đốc sở vhtt thiếu sâu sát trong chỉ đạo, điều hành công việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tạo cơ chế “xin- cho”

Theo Thanh tra TP, ngày 30/12/2013, Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên, thời gian thực hiện dự án 10 tháng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lập quy hoạch quảng cáo, Công ty Kỷ Nguyên vi phạm hợp đồng về chế độ bảo mật thông tin quy hoạch.

Sở VHTT đã có văn bản chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Thành phố cũng chỉ định Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sở VHTT là cơ quan chuyên môn, mặc dù Luật Quảng cáo ra đời từ năm 2013 nhưng đến năm 2016 mới tham mưu cho UBND TP ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP, thay thế Quyết định ngày 24/8/2009 là chậm, làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về quảng cáo. Là đơn vị có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng quy hoạch quảng cáo trình UBND TP phê duyệt nhưng Sở VHTT chưa tích cực, chủ động, tầm nhìn quy hoạch còn hạn chế nên chưa hoàn thiện được quy hoạch quảng cáo trình UBND TP phê duyệt. Vướng mắc lớn nhất trong việc xây dựng quy hoạch quảng cáo là liên quan đến các quy định của pháp luật, nhất là quy định của Luật Đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cho thuê đất... nhưng Sở VHTT chưa kịp thời phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP có biện pháp giải quyết, dẫn đến chậm chễ trong quy hoạch quảng cáo.

Việc Sở VHTT đề xuất báo cáo thành phố cho phép gia hạn giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến quý II/2016 cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt khi chưa lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan (Sở Tài Nguyên Môi trường, Sở Xây dựng) là thiếu chặt chẽ, dẫn đến các hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Quảng cáo như: Hợp đồng thuê đất hết thời hạn, các doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất dựng bảng quảng cáo…nhưng vẫn đươc Sở VHTT cấp thông báo sản phẩm quảng cáo, không đúng quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo. Do Sở chưa xây dựng được quy hoạch quảng cáo, hồ sơ thủ tục cấp phép chưa đúng quy định của Luật Quảng cáo đã tạo ra cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép quảng cáo và thông báo sản phẩm quảng cáo.

Có biểu hiện tiêu cực trong xử lý vi phạm

Từ năm 2012- 2017, Thanh tra Sở đã ban hành 182 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quảng cáo tấm lớn nhưng chỉ cung cấp hồ sơ của 130/182 quyết định xử phạt hành chính cho đoàn thanh tra. Qua kiểm tra hồ sơ 130 quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều tồn tại như hồ sơ xử lý vi phạm quảng cáo tấm lớn của Công ty TNHH Mặt trời vàng, Công ty TNHH Dịch vụ Song Thành Công, Công ty TNHH Quảng cáo Việt Thành, Công ty TNHH Quảng cáo Tầm nhìn mới... còn thiếu thông tin, giấy tờ, thiếu ảnh chụp vi phạm. Khi xử phạt hành chính có tình trạng không xử phạt hết các lỗi vi phạm (18 trường hợp); xử phạt không hết thẩm quyền quy định (18 trường hợp); quyết định xử phạt vi phạm hành chính không xử phạt hết các lỗi vi phạm ghi tại biên bản vi phạm hành chính (2 trường hợp). Sau khi xử phạt tiền, thanh tra sở VHTT không thực hiện các biện pháp tháo dỡ nội dung quảng cáo hoặc tháo dỡ công trình quảng cáo dẫn đến các bảng quảng cáo có vi phạm vẫn tồn tại. Nhiều trường hợp, Sở VHTT áp dụng xử phạt vi phạm hành chính không thống nhất đối với các doanh nghiệp quảng cáo: Cùng một lỗi vi phạm là dựng bảng quảng cáo tấm lớn ngoài quy hoạch, không có giấy phép xây dựng nhưng có trường hợp xử phạt mức tiền 4 triệu đồng (37 trường hợp), nhưng có trường hợp lại xử phạt 35 triệu đồng (18 trường hợp) là có biểu hiện tiêu cực trong xử phạt và“nương tay” cho doanh nghiệp sai phạm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Đối với 2 lỗi vi phạm là “ Không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lỗi “Xây dựng bảng quảng cáo tấm lớn đứng độc lập không có giấy phép xây dựng công trình”, tổng mức phạt của 2 lỗi trên là 31.000.000 đồng hoặc 42.000.000 đồng nhưng Thanh tra Sở VHTT chỉ xử phạt tiền từ 35.000.000 đồng là không đúng quy định”, Thanh tra TP chỉ rõ.

 Từ năm 2012 đến tháng 7/2017, Thanh tra Sở VHTT ban hành 182 quyết định xử phạt VPHC về quảng cáo tấm lớn với tổng số tiên xử phạt là 1.631.000.000đ. Các đơn vị nộp phạt vào ngân sách nhà nước 961.000.000đ (chiếm 58%), còn 670.000.000đ các đơn vị chưa nộp phạt (chiếm 42%) nhưng Thanh tra Sở VHTT không có biện pháp xử lý, đến nay số tiền này chưa được thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Yêu cầu Giám đốc sở VHTT kiểm điểm trách nhiệm

Theo Thanh tra TP, từ năm 2014 đến tháng 7/2016, tình trạng xây dựng các biển quảng cáo tấm lớn trái phép ngày càng gia tăng, lên tới 190 bảng quảng cáo nhưng Sở VHTT không có văn bản yêu cầu các quận, huyện xử lý tháo dỡ và cũng không có văn bản báo cáo UBND thành phố đề xuất biện pháp xử lý- là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo. Đến nay các quận, huyện đã xử lý tháo dỡ được 178/190 bảng quảng cáo tấm lớn dựng trái phép, hiện còn 12 bảng chưa được xử lý tháo dỡ. Trong số 190 bảng quảng cáo vi phạm, Thanh tra Sở VHTT chỉ cung cấp 53 hồ sơ xử lý vi phạm với 75 bảng quảng cáo, còn 114 hồ sơ xử lý vi phạm chưa cung cấp cho đoàn thanh tra là không thực hiện đúng khoản 2, Điều 58 Luật Thanh tra 2010 về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

“Các tồn tại, vi phạm trong công tác cấp phép quảng cáo, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về quảng cáo tấm lớn trước hết thuộc về trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban thuộc Sở. Sau đó là trách nhiệm của Giám đốc Sở VHTT thiếu sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc. Yêu cầu Giám đốc Sở VHTT kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các phòng ban liên quan, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thanh tra TP đề nghị với UBND TP Hà Nội.

Giang Thu

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập