Một loạt doanh nghiệp Nhà nước của TPHCM phải công khai tài chính

Chính sách | 09:10:00 05/07/2018

Tới đây, các Tổng công ty, Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc UBND Thành phố sẽ phải công khai tài chính trên Cổng TTĐT của Thành phố.

Thông tin tài chính doanh nghiệp sở hữu nhà nước trực thuộc UBND TPHCM sẽ được công khai trên mạng

Căn cứ Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính, UBND TPHCM yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố thực hiện công khai tài chính năm 2017 của các Tổng công ty, Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc UBND Thành phố trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố.

Theo đó, một loạt các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố sẽ phải công khai thông tin về tài chính như: Tổng Công ty Bến Thành, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco), Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), Tổng Công ty Bến Thành, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao…

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Văn phòng UBND thực hiện công khai thông tin hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố (HCM CityWeb) theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2097/UBND-KT ngày 14/5/2018.

Việc UBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp vốn Nhà nước trực thuộc công khai tài chính trong bối cảnh hiện nay được cho là cần thiết, bởi thời gian qua, nhiều tổng công ty, công ty đã để xảy ra sai phạm, nhất là trong việc quản lý sử dụng đất công, những sai phạm này đã được Thanh tra TPHCM nêu rõ trong quá trình thanh tra 10 đơn vị trong 2 năm 2016 - 2017.

Đáng chú ý, theo Thanh tra Thành phố, trong 103 mặt bằng nhà đất có sai phạm, thì có 65 mặt bằng ở các tổng công ty và đơn vị trực thuộc như: Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 32 mặt bằng, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn 19 mặt bằng, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 14 mặt bằng...

Anh Tuấn

Theo: Báo đầu tư