Một loạt công ty bị phạt vì chậm công bố thông tin

Chứng khoán | 14:57:00 06/08/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, CTCP Container Việt Nam và CTCP Đầu tư Sao Thăng Long.

Ảnh minh họa

Cụ thể, phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) số tiền 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý II/2017; Báo cáo tài chính quý I/2017; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2017 bị lỗ; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu TTF 3 tháng qua

UBCKNN cũng quyết định xử phạt Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC) 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016, năm 2016, 6 tháng năm 2017, năm 2017 của Công ty cổ phần chưa thống kê đầy đủ về các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, gồm: Quyết định số 02, 3, 5/2016/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2016, 14/9/2016, 20/12/2016; Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2016; Quyết định số 1, 2, 3/2017/QĐ-HĐQT ngày 09/6/2017, 05/7/2017, 18/9/2017);

Đồng thời chưa trình bày đầy đủ về giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ của công ty như nêu tại phần thuyết minh giao dịch với các bên liên quan trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và 2017, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2016 và 2017.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu VSC 3 tháng qua

Tương tự, UBCKNN phạt Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã DST) 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất quý IV/2016; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV/2016, quý I/2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2015 (thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư để bổ sung vốn lưu động); Quyết định số 07/2018/QĐ-STLI ngày 9/3/2018 của Hội đồng quản trị; Nghị quyết số 04/2017/QĐ-HĐQT 16/1/2017 của HĐQT; Quyết định số 07/2017/QĐ-HĐQT và số 08/2017/QĐ-HĐQT ngày 2/3/2017 của HĐQT.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu DST 3 tháng qua

Ngoài ra, UBCKNN còn phạt ông Ngô Quang Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long 42,5 triệu đồng vì đã ký Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ-HĐQT ngày 4/10/2017 về việc bầu ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT của công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

Hoàng Hà

Theo: Bizlive

Nên đọc