Mobifone chưa thực hiện đầy đủ các quy định về khuyến mại

Thương hiệu | 02:29:26 21/07/2016

Mobifone chưa thực hiện đầy đủ các quy định về khuyến mại, về xác định và báo cáo giá thành, giá cước dịch vụ viễn thông.

mobifone-khuyen-mai-nap-the-50-trong-2-ngay-17-18121

Ảnh: Internet

Kết quả kiểm toán năm 2015 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, năm 2014 Mobifone chưa thực hiện đầy đủ các quy định về khuyến mại, về xác định và báo cáo giá thành, giá cước dịch vụ viễn thông.

Cụ thể là Mobifone chưa đăng ký 34/73 chương trình khuyến mại, khuyến mại vượt quy định 16/39 chương trình theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Đồng thời Mobifone cũng chưa tính và báo cáo giá thành năm 2014 của các dịch vụ thoại, tin nhắn, truy cập internet, dịch vụ chuyển vùng quốc tế với Cục Viễn thông theo quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2012/TT-BTTTT ngày 30/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông; ban hành giá cước không trên cơ sở giá thành theo quy định tại Điều 55 Luật Viễn thông; không báo cáo giá cước các dịch vụ viễn thông theo quy định tại Mục IV Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiểm toán Nhà nước cũng kết luận Mobifone thuộc nhóm các TĐ, TCT quản lý nợ chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi lớn. Cụ thể là Công ty mẹ Mobifone có nợ khó đòi tới 312,8 tỷ đồng, chiếm 30,4% nợ phải thu; Công ty VNPT-Global có nợ khó đòi 14,39 tỷ đồng, chiếm 10,3%./.

Theo vov.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập