Nhà hàng Long Phụng

Kon Tum: Tích cực bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Công nghệ | 08:01:34 25/01/2016

Nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, làm ảnh hưởng đến môi trường, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm thất thoát tài nguyên, mất đất sản xuất và thất thu ngân sách.
Một điểm khai thác vàng trái phép đã được ngăn chặn tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum)
Một điểm khai thác vàng trái phép đã được ngăn chặn tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum)
Thời gian qua, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tương đối đáp ứng được nhu cầu về vật liệu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Công tác bảo vệ chưa tốt, chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng khai thác khoáng sản tại một số điểm nóng trên địa bàn vẫn còn tái diễn, trong khi chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương chưa đồng bộ, đặc biệt là công tác phối hợp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và việc ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Công tác thanh, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật chưa nghiêm. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản ở cấp huyện, xã còn buông lỏng, không kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép. Tiêu biểu ở một số điểm nóng như: khoáng sản vàng tại xã Đăk Pét, xã Đăk Nhoong, Đăk Long, Đăk Blô (huyện Đăk Glei), xã Hiếu (huyện Kon Plông), xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy), cát, sỏi lòng sông ĐăkBla…, tình trạng khai thác trái phép liên tục kéo dài. Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum quy định đối tượng khoáng sản chưa khai thác cần được bảo vệ gồm khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được điều tra phát hiện, chưa được điều tra phát hiện, chưa cấp phép khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa mỏ, khu vực cấm hoạt động khoáng sản và khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của UBND tỉnh Kon Tum.
Khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác và tránh gây ô nhiễm môi trường
Khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác và tránh gây ô nhiễm môi trường
Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các sở, ban, ngành chức năng các huyện, thành phố phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật khoáng sản 2010 và các văn bản luật khác có liên quan; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất biện pháp nhăm xử lý triệt để tình trang khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, thu giữ các phương tiện, thiết bị khai thác khoáng sản trái phép, ngăn chặn kịp thời các đối tượng khai thác trái phép. Các sở, ngành có liên quan cần tăng cường thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn, kéo dài. Để làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các sở, ban, ngành phải phối hợp trong việc quản lý nhà nước về khoáng sản. Thường xuyên thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định. Thực hiện tốt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đã ban hành… Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về khoáng sản cho doanh nghiệp và cá nhân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên để thực hiện tốt quy định của pháp luật về khoáng sản, vận động nhân dân tích cực đấu tranh với các hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản. Thêm vào đó, tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn cần phải được thường xuyên theo dõi để phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu hành vi thăm dò, khai thác mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, tránh trường hợp để trở thành điểm nóng, vượt quá khả năng xử lý của địa phương. Song song với đó, trách nhiệm của chính các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản cũng phải được nâng cao để việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum mang lại hiệu quả thực sự. (TN&MT.VN)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập