Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong 5 tháng đạt hơn 12 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong 5 tháng đạt hơn 12 tỷ USD

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2016 ước đạt 2,32 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 12,18 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu thủy sản […]


Back To Top