Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sáu tháng đạt kỷ lục

Tài chính | 16:28:00 28/06/2019

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sáu tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 245,48 tỷ USD, mức cao nhất của sáu tháng từ trước đến nay.

Đáng chú ý là xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên sáu tháng đầu năm đạt mức hơn hai tỷ USD.

Nhập siêu hàng hóa ở mức thấp 
Tính chung sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,8%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu; có 22 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 122,76 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 52,54 tỷ USD, tăng 14,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,22 tỷ USD, tăng 7,8%; có 26 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 84,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cán cân thương mại hàng hóa sáu tháng ước tính nhập siêu ở mức thấp với 34 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,72 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,68 tỷ USD.

Nhập siêu dịch vụ 1,3 tỷ USD
Trong sáu tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước tính đạt 7,9 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó dịch vụ du lịch đạt 5,6 tỷ USD; dịch vụ vận tải đạt 1,5 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ sáu tháng đầu năm nay ước tính đạt 9,2 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 4,5 tỷ USD; dịch vụ du lịch đạt 2,8 tỷ USD.

X.B

Theo: nhandan.com.vn