Không thanh tra doanh nghiệp quá một lần mỗi năm

Thương hiệu | 08:59:55 18/05/2017

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 20/CT-TTg mới được ký ngày 17/5 tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: VGP.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017, ông Mai Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, quan điểm của Chỉ thị là trong 1 năm không thanh tra doanh nghiệp quá một lần hoặc kiểm toán quá 1 lần. Vậy thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là đầu năm phải phê duyệt kế hoạch thanh tra. Đây là thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Ví dụ như cơ quan công an là thẩm quyền liên quan đến phòng cháy nổ, Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến môi trường, Cục thuế, hải quan liên quan đến cơ quan thuế… Do vậy, thanh tra tỉnh,thành phố chủ trì, tiếp nhận toàn bộ những đề xuất của  thanh tra của các sở, ngành chuyên ngành để xây dựng một kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. Như vậy, hằng năm Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch thanh tra của các doanh nghiệp trong phạm vi địa bàn, thẩm quyền của Chủ tịch tỉnh quản lý. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng yêu cầu phải có chứng cứ, có dấu hiệu rõ ràng, chứ không phải vào thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng sau đó lại không có chứng cứ vi phạm pháp luật. Khi các cơ quan phát hiện có sự thanh kiểm tra chồng chéo, lúc đó yêu cầu cơ quan đó báo cáo cơ quan có thẩm quyền là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giải quyết, nếu không thì doanh nghiệp kiến nghị lên các cơ quan cao hơn. Khi các cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu trong Chỉ thị của Thủ tướng, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Nếu cố tình, nếu biết mà vẫn để cơ quan thanh tra, kiểm tra chồng chéo thì người đứng đầu địa phương đó sẽ chịu  trách nhiệm trước Thủ tướng. Nếu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra đột xuất là thanh, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo Chỉ thị 20 thì dấu hiệu vi phạm pháp luật phải rõ ràng. Ví dụ như không xử lý mà xả thải, xả thải ra môi trường mà không đủ tiêu chuẩn... thì đó là vi phạm pháp luật. Theo DNVN

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập