Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2016:

Kinh tế | 02:04:01 25/04/2016

Ngày 22/4/ 2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đinh La Thăng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Các đồng chí Uỷ viên TƯ Đảng: Thuận Hữu- TBT Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn- Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Nguyễn Đức Lợi- Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN: Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé; các nhà báo nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các cơ quan, ban ngành T.Ư, các Sở, ban, ngành TP.HCM; cùng khoảng gần 450 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo VN, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc T.Ư; phóng viên các cơ quan báo- đài…
3
Toàn cảnh hội nghị toàn quốc HNBVN
Năm 2015- Đánh dấu bước phát triển mới Có thể nói, năm 2015 đã đánh dấu bước phát triển mới của báo chí và tổ chức Hội Nhà báo trong cả nước với nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chào đón Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX – năm 2014, Giải báo chí toàn quốc 70 năm Quốc hội Việt Nam và nhiều hoạt động quan trọng khác. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Khoá X- nhiệm kì 2015- 2020, thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi); tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ)… Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu -Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Năm qua, báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh trung thực, sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, khí thế thi đua lao động sản xuất, học tập trên khắp mọi miền đất nước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Báo chí đã phát hiện, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế  lực thù địch chống phá đất nước ta; bảo vệ kỷ cương pháp luật; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần dân tộc; xây dựng nền văn hóa, nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước; đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Trong thành tích chung của báo chí cả nước, có sự đóng góp tích cực, thiết thực của các cấp Hội- Hội Nhà báo Việt Nam, trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, phối hợp cùng các cấp, các ngành, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức Hội và những người làm báo cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích lớn, báo chí cũng còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khẩn trương và nghiêm túc khắc phục. Các cấp Hội Nhà báo đã có nhiều cố gắng, nhưng một số nơi hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam chưa thật sự có chiều sâu…”
6
Đồng chí Thuận Hữu- Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HNBVN phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng thời đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan báo chí để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và tổ chức Hội các cấp trong năm 2016 và thời gian tới, theo tinh thần Chỉ thị 37 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Vì vậy, Hội nghị lần này sẽ là dịp để chúng ta tập trung thảo luận đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội trong năm 2015, những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2016, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Đại hội X Hội nhà báo Việt Nam; Đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của các cấp Hội trong năm 2016, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp Hội trong quản lí, chỉ đạo báo chí và hoạt động Hội.
1
Đồng chí Đinh La Thăng- Uỷ viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Tạo điều kiện để các nhà báo tác nghiệp thuận lợi và an toàn nhất Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và ghi nhận vai trò to lớn của báo chí đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng, quản lý và phát triển đất nước cũng như TP. HCM. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các cơ quan báo chí tại TP.HCM vẫn bám sát thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân bằng nhiều diễn đàn, chuyên trang, chuyên mục, đồng thời dành sự quan tâm thường xuyên và thích đáng cho việc tuyên truyền, nêu gương tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những hoạt động mang tính định hướng đó có tác dụng động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất, bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp. Theo đồng chí Đinh La Thăng, nếu mọi người dân, mọi thành phần xã hội không cùng bắt tay vào một cách thực tâm và có trách nhiệm thì mọi kế hoạch, chương trình lớn nhỏ sẽ chỉ mãi thành công trên giấy là chính. Đây chính là lúc cần có sự trợ giúp của báo chí. Bởi sứ mệnh và trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo ra sức mạnh đồng thuận xã hội trước hết thuộc về các nhà báo.  Đồng thời, đồng chí Đinh La Thăng cũng mong muốn trong thời gian tới, những người làm báo sẽ giúp cơ quan nhà nước mạnh mẽ hơn nữa trong việc nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác nhất mọi thông tin về tất cả các mặt trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn xã hội của TP. “Tôi cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí Thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động thông tin về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội trong nước, quốc tế, chủ quyền biển đảo…đến với mọi người dân. Đó là cách tốt nhất chúng ta cùng nhau quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách hành dộng, trong đó nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, làm được thì mới nói, mới hứa. Tôi nghĩ rằng bất cứ sai sót nào cũng sẽ được nhân dân tha thứ nếu những người chịu trách nhiệm về nó trung thực, cầu thị, chân thành và minh bạch…Về phía lãnh đạo TP, chúng tôi sẽ phối hợp với Hội Nhà báo VN, tạo điều kiện để các phóng viên báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và an toàn nhất”, đồng chí Bí thư TP. HCM nhấn mạnh. Đồng thời, đồng chí Đinh La Thăng tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng- xã hội- nghề nghiệp, là ngôi nhà chung ấm áp, nghĩa tình của những người làm báo cả nước.
8
Đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Hội còn là nơi để nung nấu ý chí đấu tranh bảo vệ lẽ phải Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã đánh giá cao kết quả công tác năm 2015 của Hội Nhà báo VN cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng thời, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần quan tâm như: vẫn còn một số nhà báo chưa thực sự thực hiện nghiêm túc vai trò trách nhiệm của người làm báo, có tư tưởng suy thoái, thiếu trách nhiệm trong việc đưa tin viết bài gây những dư luận và hậu quả không tốt đối với sự phát triển của xã hội. Vẫn tồn tại những nhà báo không chỉ đứng ngoài thực tiễn cuộc sống mà còn tự cho phép mình có quyền đứng trên cuộc sống để phán xét, phê bình… Từ đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị  Báo chí và các cấp Hội cần phải hướng đến tập hợp đoàn kết, bảo vệ quyền của hội viên, tổ chức hội phải vững mạnh, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất của người cầm bút để tổ chức Hội không chỉ là ngôi nhà chung ấm áp của người làm báo mà còn là nơi để nung nấu ý chí đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những điều tốt đẹp trên tinh thần phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Làm tốt chức năng thông tin và định hướng thông tin; Báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thực hiện thành công Nghị quyết đại hội XII của Đảng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Trong thời gian tới, Hội Nhà báo VN cần phải triển khai những chương trình hành động thiết thực, có sức hút và lan tỏa. Đặc biệt là cần quan tâm hơn nữa vấn đề đạo đức, tư tưởng chính trị của người làm báo, phòng chống sự suy thoái. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng yêu cầu cần có sự chủ động tối đa của các cơ quan hữu quan có sự phối hợp chặt chẽ để làm sao tạo ra một môi trường tốt nhất giữa các cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý và cơ quan báo chí cùng nhau thực hiện vì mục tiêu chung. Hội Nhà báo Việt Nam cần phải tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa cũng như xem lại vai trò phối hợp của Hội trong việc định hướng chính trị; việc nắm bắt khuynh hướng, diễn biến tư tưởng của hội viên; việc lên tiếng bảo vệ những nhà báo bị đe dọa hành hung, cũng như phê bình các nhà báo lợi dụng điều tiêu cực. “Tính chất xã hội nghề nghiệp của Hội Nhà báo phải không tách rời tính chất chính trị của xã hội và mục tiêu quan trọng nhất là lấy sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, nhân dân là mục tiêu thực hiện và phấn đấu và phải dẫn dắt và định hướng được dư luận xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân” Hội cần khẩn trương triển khai đề án Quy hoạch báo chí và Luật báo chí sửa đổi. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống, tạo ra sự thống nhất về ý chí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực để hành động một cách quyết tâm thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng XII đã nêu, tuyên truyền để đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
5
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động Hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội X- Hội Nhà báo Việt Nam vào cuộc sống Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2016. Trong đó nêu rõ: Xác định năm 2015 là năm có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động của tổ chức Hội, lãnh đạo các cấp Hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiều công việc theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ mới; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và đã đạt được những kết quả tốt, tạo bước chuyển đáng mừng trên các lĩnh vực. Các cấp Hội từ Trung ương tới địa phương được kiện toàn về mặt tổ chức, có ý thức đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhờ vậy vai trò, vị thế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 276 đơn vị cấp Hội, bao gồm: 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên Chi hội và 194 Chi hội trực thuộc Trung ương với gần 23.500 hội viên. Năm 2015 thành lập mới 6 Chi hội, đổi tên 1 Chi hội, kết nạp 1.709 hội viên. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ, Hội tiếp tục rà soát cơ cấu các tổ chức Hội, nhất là các chi hội trực thuộc Trung ương. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cấp Hội quan tâm, coi đây là động lực của sự phát triển và là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị triển khai công tác Hội hàng năm; Công tác nghiệp vụ là hoạt động trọng tâm được các cấp Hội chú trọng và đạt kết quả tốt. Trung ương Hội và các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phong phú như: hội thảo, tập huấn, giao lưu, tọa đàm. Trong năm, Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các cơ quan bộ, ngành, địa phương tổ chức 11 cuộc Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, 9 cuộc thi báo chí chuyên đề cùng nhiều hoạt động mang tính nghiệp vụ với nội dung thiết thực được các cấp Hội, hội viên hoan nghênh; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức 84 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ cho 2.435 nhà báo trong cả nước; Năm 2015 là năm đầu tiên triển khai Đề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX- năm 2015 với quy mô lớn hơn các năm trước, thu hút được nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc tất cả các loại hình báo chí. Uy tín của Giải ngày càng được khẳng định và nâng cao; Hoạt động đối ngoại được tăng cường và nâng tầm vị thế của Hội; Bên cạnh những ưu điểm đáng ghi nhận, hoạt động của các cấp Hội còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần được khắc phục… Năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm là: Các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X) sửa đổi bổ sung. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN… Tại hội nghị, đã có 12 tham luận được trình bày, đề cập một cách sâu sắc đến các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội cũng như báo chí: vai trò của tổ chức Hội Nhà báo trong quản lý báo chí, nâng cao chất lượng báo chí, đạo đức nghề nghiêngười làm báo, tăng cường công tác bồi dưỡng nhà báo trong bối cảnh hội nhập quốc tế…
2
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ TT- TT Trương Minh Tuấn trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu đã cảm ơn và biểu dương các đại biểu đã về dự Hội nghị đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị. Đồng chí cho biết, các ý kiến đóng góp cũng như kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, Thường trực Thường vụ tiếp thu và xem xét những ý kiến xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản. Trong đó, nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, Nghị quyết Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN, thực hiện đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016- 2021; chuẩn bị thực hiện Luật Báo chí mới (2016) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có điều khoản quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề hoạt động của năm 2016, đề nghị các cấp Hội đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cũng như chất lượng báo chí, trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau: Hội viên cần tích cực tham gia học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng và làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; tổ chức nghiên cứu quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, Luật Báo chí sửa đổi 2016 và Quy hoạch báo chí đến tất cả các tổ chức Hội và hội viên; nghiên cứu thảo luận rộng rãi, sửa đổi bổ sung nội dung quy định đạo đức người làm báo, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và Luật Báo chí sửa đổi, nâng cao hơn nữa nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Phát động đợt thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam.
1
Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Tập thể Văn phòng HNBVN
2
Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu và Bộ trưởng Bộ TT- TT Trương Minh Tuấn trao Cờ Thi đua cho 18 tập thể Hội xuất sắc
3
Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho nguyên Phó Chủ tịch HNBVN Phạm Quốc Toàn
  (theo congluan.vn)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập