Hội nghị đại biểu NLĐ Công ty CP Kim khí Thăng Long: Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới

Doanh nghiệp | 15:36:00 03/01/2019

DNHN - Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo và tiếp tục xây dựng Công ty ngày một phát triển, vừa qua Công ty CP Kim khí Thăng Long đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động với 126 đại biểu được triệu tập đại diện cho 1.742 CBCNV Công ty.

Trong thời kỳ hội nhập, để phát huy và xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty CP Kim khí Thăng Long đã vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2018. Cụ thể, doanh thu bán hàng đạt khoảng 900 tỷ đồng; thu nhập bình quân  trên 8 triệu đồng/người/tháng;

Hội nghị đã thảo luận Dự thảo Báo cáo nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Công ty;  báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Công ty; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCNV từ Hội nghị người lao động của khối Văn phòng Công ty, các nhà máy thành viên đóng góp vào các dự thảo văn kiện Hội nghị người lao động;… Từ đó Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Công ty và bầu đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ 3 bên….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV đã đạt được trong năm 2018, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động. Ông Hùng cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban điều hành Công ty và tập thể CBCNV phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhằm tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong hệ thống, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiêp nhằm mang đến môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2019 Đảng ủy - Ban Giám đốc Công ty sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thống, cốt lõi, không ngừng nghiên cứu, đầu tư và cung cấp ra thị trường các sản phẩm mới; đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và công tác từ thiện xã hội…

Với truyền thống vẻ vang 50 năm hình thành và  phát triển (1969 - 2019), Công ty CP Kim Khí Thăng Long với những thời cơ và thuận lợi mới, Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động Công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty và những kết quả đạt được nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, CBCNV Công ty CP Kim khí Thăng Long quyết tâm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Đặc biệt, cùng đoàn kết, chung sức bảo vệ và phát triển thương hiệu Kim khí Thăng Long.

Bích Hảo

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc