Hai Dự án Bauxite ở Tây Nguyên do TKV đầu tư đã phát huy hiệu quả

Tin tức | 14:39:00 06/03/2017

DNHN: Đó là Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ - Đắk Nông và Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng. Theo báo cáo của Tập đoàn TKV, Dự án xây dựng Nhà máy Tân Rai, Lâm Đồng đã hoàn thành và đi vào sản xuất ổn định từ tháng 10/2013.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo Tập đoàn TKV kiểm tra sản phẩm của các nhà máy – (ảnh TL Tạp chí TKV) Đến nay, công tác sản xuất và tiêu thụ của dự án đã ổn định, sản lượng alumin (quy đổi) sản xuất hằng năm ngày càng tăng. Năm 2016, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng, như: củng cố máy móc thiết bị, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ quản lý và hoàn thành mức kế hoạch được giao với sản lượng trên 600.000 tấn. Năm 2017, Công ty phấn đấu đạt công suất thiết kế (650.000 tấn/năm). Chất lượng quặng nguyên khai, quặng tinh và alumin đã đạt và vượt theo thiết kế và tiêu thụ tốt trên thị trường, đảm bảo sẽ có lãi. Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ cũng đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Hiện nhà máy tuyển đang vận hành sản xuất ổn định và vận chuyển tinh quặng sang Nhà máy Alumin bằng tuyến băng tải để phục vụ chạy thử có tải Nhà máy Alumin. Tính đến ngày 31/12/2016, Nhà máy đã sản xuất được 45.711 tấn hydrat và 6.154 tấn alumin. Sau khi Nhà máy chạy ổn định sẽ tiến hành sát hạch các chỉ tiêu cam kết vận hành nhà máy theo hợp đồng EPC, dự kiến trong quý I/2017 nhà thầu EPC sẽ bàn giao Nhà máy cho TKV để đưa vào sản xuất. Năm qua, Tập đoàn đã xuất bán 100 tấn hydrat đi thị trường Hàn Quốc, nửa đầu tháng 1/2017 đã giao 100 tấn hydrat thử nghiệm đi thị trường Nhật Bản. Dự kiến trong quý I/2017 nhà thầu EPC sẽ bàn giao Nhà máy cho TKV để đưa vào sản xuất. Trong tháng 12/2016, Tập đoàn đã xuất bán 100 tấn hydrat đi thị trường Hàn Quốc, nửa đầu tháng 1/2017 đã giao 100 tấn hydrat thử nghiệm đi thị trường Nhật Bản. Còn dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã đi vào vận hành ổn định được 3 năm, dự kiến năm 2017 sẽ đạt công suất thiết kế 650.000 tấn/năm và bắt đầu có lãi.. PV

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập