Hà Nội: Thanh tra các dự án sai phạm về sử dụng đất

Kinh tế | 09:26:38 26/05/2016

my-dinh-cau-dien-7 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thực hiện thanh tra các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất.

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP. Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất theo Khoản a, Mục 4, Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 2/3/2016.

Căn cứ kết quả thanh tra, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định. Đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội làm Trưởng đoàn.

(nguồn: Hanoi.gov.vn)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập