Hà Nội rực rỡ cờ hoa  mừng Đảng, mừng  Xuân

Tin tức | 17:59:05 21/01/2016

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, trên các ngả đường của  Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. ha-noi-ruc-ro-truoc-ngay-khai-mac-dai-hoi-xii HAZ_7466_zing thu-do-ha-noi-ruc-ro-co-hoa-chao-mung-dai-hoi-danganh 6_0122 20160119-thu-do-ha-noi-ruc-ro-co-hoa-chao-mung-dai-hoi-dang-2   ha-noi-ruc-ro-truoc-ngay-khai-mac-dai-hoi-xii (1)015922675250323-43227 san-sang-khai-mac-dai-hoi-dang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập