Hà Nội: 96 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất 244 tỷ đồng

Doanh nghiệp | 08:25:00 19/01/2019 |  0

Theo danh sách vừa được công bố, tính đến thời điểm ngày 30/11/2018, có 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với số tiền lên tới gần 210 tỷ đồng.

Hà Nội: 96 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất 244 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai đợt tháng 1/2019 danh sách 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 244 tỷ đồng.

Theo danh sách vừa được công bố, tính đến thời điểm ngày 30/11/2018, có 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với số tiền lên tới gần 210 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Viptour-Togi nợ 157,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến nợ 34,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Chế biến lương thực Việt Tiến nợ 10,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 842 nợ gần 2,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xâu dựng Công trình và Đầu tư 120 nợ 1,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đường Bộ 230 nợ 1,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội nợ 1 tỷ đồng…

Còn tại danh sách 88 doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai lần 1, đứng đầu với số nợ 5 tỷ đồng là Công ty TNHH MTV Xây lắp Sông Đà 207. Xếp ở các vị trí tiếp theo, gồm: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nợ 3,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bym Group nợ 3,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đô nợ 2 tỷ đồng...

Trong năm 2018, Cục thuế Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin 1.864 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.599 tỷ đồng. Kết quả sau công khai đã có 846 doanh nghiệp và dự án nộp 847,4 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

 

Vạn Xuân

Từ khóa: DN thuế

Theo: bizlive.vn