Nhà hàng Long Phụng

Giải ngân vốn đầu tư công đang thấp

Kinh tế | 02:41:01 22/06/2016

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, giải ngân vốn đầu tư công đang thấp và đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giao vốn để bảo đảm tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế.
Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác.
Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã cập nhật kịp thời về tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chủ động, đổi mới để tham mưu với lãnh đạo Chính phủ giải quyết một trong những nút thắt của nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2016 này. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, giải ngân vốn đầu tư công đang thấp và đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giao vốn để bảo đảm tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn việc thực hiện đầu tư các dự án, đẩy mạnh việc giao vốn và kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư công, bảo đảm phát huy giá trị của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng thẩm định các chương trình để Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính có kế hoạch giao vốn cụ thể để triển khai. * Cũng trong ngày 21/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
    (theo ktdt.vn)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập