Dự án để chứng minh lợi ích của nhiên liệu tổng hợp

Tin tức | 14:41:44 19/05/2017

DNHN: Dự án nhiên liệu Syn-Syn thiết lập để chứng minh sản xuất nhiên liệu tổng hợp hydro xanh từ sinh khối chấ thải.

Chỉ thị về năng lượng tái tạo của Ủy ban châu Âu cho giai đoạn sau năm 2020 (RED II) được đưa ra vào tháng 12 năm 2016 đã đưa ra một giai đoạn dần dần của nhiên liệu sinh học thông thường và đặt mục tiêu tối thiểu cho nhiên liệu sinh học tiên tiến cho ngành vận tải.

12 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) các đối tác công nghiệp và khoa học, được phối hợp bởi  Fraunhofer Society for Environmental, Safety and Energy Technology (Fraunhofer UMSICHT) đã cùng cộng tác vào dự án nghiên cứu này và vận hành nó để chứng minh việc sản xuất nhiên liệu tổng hợp,hydro xanh từ sinh khối chất thải. Tiến sĩ Robert Daschner, người đứng đầu bộ phận năng lượng tái tạo tại Fraunhofer UMSICHT và giám đốc dự án, cho biết: "Trong dự án này chúng tôi muốn sản xuất dầu diesel xanh từ chất thải, trong trường hợp này sẽ là bùn thải. "Trong bốn năm tới chúng tôi sẽ xây dựng, vận hành và thể hiện công nghệ và khi kết thúc dự án, chúng tôi muốn có một trường hợp kinh doanh về nhiên liệu xanh để hỗ trợ các mục tiêu của Ủy ban châu Âu". Giáo sư Andreas Hornung, giám đốc của Fraunhofer UMSICHT ở Sulzbach-Rosenberg nói thêm rằng dự án sẽ kích thích sự thay đổi lớn trong hành vi trong việc sử dụng nhiên liệu xanh và nhiên liệu bền vững trong tương lai. Công nghệ thụ thể tế bào T (TCR) được phát triển bởi Fraunhofer UMSICHT sản xuất nhiên liệu lỏng tái tạo từ sinh khối chất thải, có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu là để chứng minh và xác nhận tính khả thi về kỹ thuật và thương mại của phương pháp tiếp cận tổng hợp này. Dự án có tổng thời gian 48 tháng từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021 và sẽ được tài trợ trong chương trình Horizon 2020.  Tạp chí chất thải sinh học

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập