Đồng chí Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác Đại hội Đảng các cấp tại Đắk Lắk

Tin tức | 09:04:00 14/07/2020

DNHN - Sáng 13-7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp ở Đắk Lắk, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sát với thực tiễn để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp đảm bảo kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy. Tỉnh đã thành lập các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thành lập các tổ công tác phụ trách, theo dõi, chỉ đạo đại hội cấp huyện và cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đến hết ngày 6/7, Đắk Lắk đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở ở 684/701 tổ chức cơ sở Đảng, đạt 97,5%. Đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, có 3 đơn vị đã tổ chức Đại hội thành công là các huyện Krông Pắc, Cư Kuin và Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin là đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư. Các Đảng bộ cấp huyện và tương đương còn lại sẽ hoàn thành Đại hội trước 30/8/2020./.

Bám sát các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, kịp thời thành lập ban chỉ đạo, các tổ công tác, bộ phận giúp việc theo dõi, chỉ đạo đại hội, bám sát hướng dẫn cơ sở chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, chương trình, kịch bản đại hội chu đáo, kịp thời góp phần vào sự thành công của đại hội.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy được xây dựng với bố cục chặt chẽ, nội dung đầy đủ, phản ánh được kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới đã được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại đa số nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu đều trúng cử theo dự kiến. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm, chú trọng, qua đó tạo được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng vào đại hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Trong đó, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên các cấp, trên cơ sở đó triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 tại các cơ sở Đảng. Đại hội đại biểu cấp cơ sở được tổ chức chu đáo, cẩn trọng, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đảng viên ở cơ sở và đạt kết quả tốt, lựa chọn được nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín để gánh vác nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục quán triệt và bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt trong giai đoạn chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở đại trà và Đại hội Đảng bộ của tỉnh Đắk Lắk; nỗ lực khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc anh em. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng, làm sâu sắc và phong phú thêm dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở sát với tình hình thực tiễn, mang tính hành động cao hơn; phải thể hiện cho được vai trò Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, vị trí chiến lược của cả nước khi cụ thể hóa Kết luận 67 của Bộ Chính trị về xây dựng TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; quán triệt phương châm kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần coi trọng nâng cao trách nhiệm, tập trung hơn vào việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, yêu cầu phải bảo đảm đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ, lựa chọn được cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; phải xem xét cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm yêu cầu. Đắk Lắk cần bảo đảm môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân trước Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi trong toàn dân.

Nguyễn Hiếu

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập