Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

10/01/2016 5:00 pm 0 bình luận
 

Đội Tuyên truyền – Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015.

tang-danh-hieu

Hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết phòng trào thi đua  “Vì An ninh – Tổ quốc” 5 năm (2011-2015) của Phòng CSGT Đường bộ – Đường  sắt Công an Thanh Hóa. (Ảnh tư liệu)

Năm qua, cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Tuyên truyền đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Đội đã chủ động đề xuất với lãnh đạo phòng tham mưu cho Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể, quần chúng và lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật GTĐB, Luật GTĐS, Luật XL VPHC, Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung về xây dựng văn hóa giao thông; phối hợp với Phòng PX15, Đài PT&TH Thanh Hóa thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; chủ động đề xuất phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương, địa phương xây dựng, đăng tải các phóng sự, tin bài tuyên truyền tình hình, kết quả công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng Công an Thanh Hóa; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của mọi người khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa, làm giảm vi phạm, tai nạn và ùn tắc giao thông; phối hợp với công an các huyện, các trường học, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức triển lãm tranh ảnh tuyên truyền về ATGT và hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, học sinh các trường học, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn…

Đặc biệt, Đội Tuyên truyền cũng phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật ATGT cho 150 cán bộ chủ chốt làm công tác tuyên truyền ATGT ở đơn vị huyện, thị xã, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật ATGT cho 70 cán bộ đoàn thanh niên, tổ Thanh niên xung kích làm công tác tuyên truyền ATGT ở các xã, phường của các huyện, thị xã dọc tuyến Quốc lộ 1A; thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị công an cấp huyện trong công tác xử lý vi phạm hành chính, điều tra, giải quyết TNGT đường bộ, đường sắt; xây dựng các báo cáo chuyên đề, kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo phòng chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT, phòng ngừa, làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; chủ động phối hợp với các đơn vị của ngành đường sắt để nắm tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT đường sắt, góp phần đảm bảo TTATGT đường sắt; tham gia góp ý dự thảo của UBND tỉnh về kế hoạch lập lại tật tự ATGT hành lang đường bộ, đường sắt; thường xuyên cải cách, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, đảm bảo nghiêm túc, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực…

Phan Anh – Tiến Nam

print

 

Back To Top