Doanh nhân Viêt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không được để thua ngay tại “ sân nhà”

Thương hiệu | 10:24:13 31/10/2016

(DNHN):Chiều  25/10/2016,  Chủ tịch  nước  Trần  Đại Quang  đã  thân  mật gặp  mặt  Đoàn  đại  biểu Doanh  nghiệp  tiêu  biểu của Hiệp hội DNNVV Việt Nam.

thu-tuong-gap-go-doanh-nghiep

Chủ tịch nước Trần Đại Quang Tại  buổi  gặp  mặt,  Chủ  tịch  nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng  những  kết  quả  và  thành  tích của  Hiệp  hội  DNNVV  Việt  Nam  đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch  nước  hoan  nghênh  Hiệp  hội  đã nghiên  cứu  thành  công  “Quy  trình sát  thực  chống  hàng  giả”  được  Cục Sở  hữu  trí  tuệ  cấp  bằng  độc  quyền sáng chế và được giải thưởng “Sáng tạo  khoa  học  công  nghệ  Việt  Nam năm  2015”.  Chủ  tịch  nước  nêu  rõ: đất nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới  với  việc  tham  gia  các  hiệp  định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp  định  đối  tác  xuyên  Thái  Bình Dương (TPP). Việc thực hiện các thỏa thuận kinh tế, thương mại mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội tranh thủ nguồn lực về đầu tư, công nghệ và quản lý tiên tiến cho các DN Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới sản xuất, phân phối toàn cầu, qua đó từng bước nâng cao trình độ nền kinh tế, thoát khỏi  gia  công  lắp  ráp,  vượt  qua  bẫy thu nhập trung bình. Trong  bối  cảnh  đó,  để  xây  dựng  đội ngũ doanh nhân, DN lớn mạnh, hoạt động  hiệu  quả,  thật  sự  là  “những người  lính  trên  mặt  trận  kinh  tế”, Chủ  tịch  nước  đề  nghị,  Hiệp  hội DNNVV  Việt  Nam  và  các  DN  cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có  hiệu  quả  các  chủ  trương,  chính sách  của  Đảng,  pháp  luật  của  Nhà nước về  phát  triển kinh tế  -  xã  hội, hội  nhập  quốc  tế;  nuôi  dưỡng  khát vọng  vươn  lên  của  doanh  nhân  Việt Nam, tích cực ứng dụng những thành tựu  khoa  học  -  công  nghệ  tiên  tiến, nâng  cao  năng  suất  lao  động,  năng lực quản trị và cạnh tranh, không để thua ngay tại “sân nhà”; phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần chấn hưng đất nước và quảng bá hình ảnh Việt  Nam  đến  cộng  đồng  DN,  các nhà đầu tư, bạn bè quốc tế. Hiệp hội DNNVV  Việt  Nam  cần  tiếp  tục  làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ là tổ chức đại diện, cầu nối giữa DN với các cơ quan chức năng; tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp; cung cấp thông tin, trang bị kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp...

tap-the-doanh-nghiep-chup-anh-voi-chu-tich-nuoc

Chụp ảnh lưu niệm với Chủ Tịch Trần Đại Quang

Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành, địa  phương  tiếp  tục  quan  tâm,  tháo gỡ  khó  khăn,  vướng  mắc,  cải  cách mạnh  mẽ  thủ  tục  hành  chính,  tạo  môi  trường  đầu  tư,  sản  xuất,  kinh doanh  thuận  lợi  để  DN  phát  triển, tạo ra nhiều của cải, việc làm cho xã hội, hướng hoạt động của DN, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của địa phương và cả nước, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc  gia.  Chủ  tịch  nước  tin  tưởng và mong muốn cộng đồng các doanh nhân, DN nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh  thần  lập  thân,  lập  nghiệp,  đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành nhiều kết quả, thành tích sản xuất, kinh doanh to lớn hơn nữa, góp phần xây  dựng,  bảo  vệ  và  phát  triển  đất nước. Thay  mặt  Hiệp  hội  DNNVV  Việt Nam,  ông  Nguyễn  Văn  Thân  -  Đại biểu  Quốc  hội  Khóa  XIV  -  Chủ  tịch Hiệp  hội  đã  cảm  ơn  sự  quan  tâm của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ thực hiện tốt những điều mà Chủ tịch nước mong muốn đối với Hiệp hội. PV.Trần Đăng Hùng

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập