Nhà hàng Long Phụng

Công bố nóng kiểm toán: Hầu hết "vung tay quá trán"!

Kinh tế | 22:31:22 26/08/2016

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 1.600 tỷ đồng do chi sai nguyên tắc.

Kiểm toán "truy" hàng loạt sai phạm tại EVN và PVC

Kiếm toán kiến nghị điều tra TGĐ Công ty chứng khoán MHB

Sáng 26/8, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2014.
Mô tả ảnh.
KTNN họp báo công bố kết quả kiểm toán
Hầu hết chi vượt dự toán được duyệt Liên quan đến kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014, theo Kiểm toán Nhà nước, mức chi thường xuyên theo dự toán Quốc hội quyết định và Chính phủ giao là hơn 704 nghìn tỷ đồng, quyết toán hơn 723 nghìn tỷ đồng (tăng 2,7%). Điểm đáng chú ý, kết quả kiểm toán cho thấy hầu hết các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương được kiểm toán đều còn tình trạng chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, vượt dự toán được duyệt. Trong đó 16/50 địa phương được kiểm toán còn sử dụng nguồn dự phòng cho một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách; một số địa phương hụt thu ngân sách cấp tỉnh hoặc ngân sách cấp huyện nhưng không thực hiện rà soát, cắt giảm nhiệm vụ chi theo quy định. Tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí xảy ra ở nhiều địa phương được kiểm toán, KTNN kiến nghị 21/50 tỉnh thành được kiểm toán bố trí hoàn trả nguồn hơn 1.600 tỷ đồng… KTNN cũng cho biết, một số đơn vị được kiểm toán chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản công; sử dụng tài sản công không đúng mục đích, vượt định mức về số lượng xe ô tô, chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm nhiều năm; còn một số địa phương mua xe ô tô không phù hợp với mục đích trang bị; điều chuyển xe ô tô cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe… Xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân Trong năm 2015, KTNN đã triển khai 7 cuộc kiểm toán, đã chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, điều hành và thực thi các chương trình, dự án, hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. KTNN chỉ rõ, đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 triển khai còn chậm; đến hết năm 2015 còn nhiều Bệnh viện Trung ương trên địa bàn Hà Nội chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc có nhưng bị quá tải, xuống cấp nhưng chưa được đầu tư kịp thời, quản lý vận hành cũng chưa hiệu quả, nước thải sau khi xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn quốc gia về môi trường. Cũng theo KTNN, kết quả thực hiện chương trình nhà ở xã hội TP HCM và Đà Nẵng đến năm 2015 đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2011 – 2015. Việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thiếu cơ sở, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra cơ chế xác định phía bán nhà ở xã hội chưa quan tâm đến việc đảm bảo sự phù hợp giữa giá bán với thu nhập, khả năng thanh toán của các đối tượng được mua, việc xây dựng giá bán chưa chặt chẽ, nhiều khoản mục chi phí cấu thành giá bán không phù hợp quy định… Trước những tồn tại bất cập được chỉ ra, KTNN đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2015. KTNN cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu để ban hành nghị quyết về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, an toàn nợ công; Ban hành nghị quyết chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị hợp lý của KTNN.
Luân Dũng (Tiền phong)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập