Có thể sẽ cắt giảm trên 60% điều kiện kinh doanh

Chính sách | 09:13:00 21/08/2018

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện các Bộ đang thực hiện rất nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, tất cả các bộ đã trình dự thảo Nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh trong ngày 16/8.

Dự kiến, với các Nghị định được ban hành trong thời gian tới, trong đó Chính phủ sẽ thực hiện được mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% và có thể tới trên 60% tổng số điều kiện kinh doanh hiện hành. Ảnh: Internet.

Theo đó, để đáp ứng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đã đặt chỉ tiêu và thời gian cụ thể, sẽ rà soát và cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Cho đến nay, về cơ bản các Bộ đã trình Nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ.

Dự kiến, với các Nghị định được ban hành trong thời gian tới, trong đó Chính phủ sẽ thực hiện được mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% và có thể tới trên 60% tổng số điều kiện kinh doanh hiện hành.

Tại thời điểm phiên họp Chính phủ tháng 7, các bộ, ngành mới rà soát, cắt giảm được 738 điều kiện, chiếm 12,5%. Đến đầu tháng 8/2018, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 900/5.905 điều kiện kinh doanh (chiếm 15,2%).

Trong số các bộ, ngành đã trình Nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ cắt hơn 65% số điều kiện; Bộ Y tế cắt hơn 72% số điều kiện; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến cắt giảm 54%; Bộ Xây dựng có đến 89,4% điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm, đơn giản hoá…

Xuân Thảo

Theo: Báo Hải quan