Cổ phần hóa doanh nghiệp nông nghiệp: Thu về gần 2.000 tỉ đồng

Kinh tế | 01:45:03 18/03/2016

Theo tin từ Bộ NN&PTNT, tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015 là 1.947 tỉ đồng. Tính đến nay có 8/10 tổng công ty cổ phần hóa đã tổ chức bán cổ phần lần đầu (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán.

nong-nghiep  

ảnh minh họa

Theo Vụ Quản lý doanh nghiệp (QLDN) thuộc Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2011-2015, Bộ NN&PTNT thực hiện việc sắp xếp, đổi mới đối với 10 tổng công ty, công ty DNNN và cổ phần hóa đối với 14 tổng công ty Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Nhìn nhận tiến độ thực hiện cổ phần hóa tại một số DN, Vụ QLDN nhận định thời gian bị kéo dài hơn so với quy định, thậm chí một số DN như Tổng Công ty Mía đường I, Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Rau quả nông sản mặc dù đã cổ phần hóa nhưng không thể bán hết cổ phần theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt là sau cổ phần hóa đã phát sinh nhiều vấn đề cần tiếp tục xử lý như giải quyết tranh chấp về tài sản, đất đai; xác nhận và xóa nợ thuế, lãi vay ngân hàng. Đặc biệt, đã có gần 90% số cổ phần bán cho tổ chức công đoàn và người lao động, tương ứng với giá trị 57,703 tỉ đồng. Tuy vậy, số vốn đã thoái tính đến 31/12/2015 là  2.175.137 triệu đồng, chỉ mới đạt 39,6% so với kế hoạch. Tuy nhiên, trên bình diện chung thì hiện Bộ NN&PTNT đã tiến hành cổ phần hóa nhanh, vượt kế hoạch 4 doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn nhận định: “Tổng số tiền thu về từ cổ phần hóa DNNN giai đoạn này đạt gần 2.000 tỉ đồng. Trong số các DN thực hiện cổ phần hóa, số DN có nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần chiếm tỉ lệ lớn. Điều này cho thấy ngành nông nghiệp đang dần có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư”. (theo chinhphu.vn)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập