Chủ tịch HĐQT Cty CP Thiên Anh bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Khi đồng tiền che mờ mắt doanh nhân

Pháp luật doanh nghiệp | 09:25:00 11/09/2018

DNHN - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông, ông Nguyễn Minh Tuân - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP Thiên Anh đã bị tố cố ý lập giây chuyển nhượng và các biên bản họp HĐQT giả nhằm chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân.

Danh sách các cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần cụ thể tại Giây chứng nhận ĐKKD của Công ty CP Thiên Anh

Năm 2005 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ du lịch Thiên Anh được thành lập và đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Thiên Anh (Công ty CP Thiên Anh). Theo Giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh ngày 8/9/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình thì vốn điều lệ của Công ty Thiên Anh  là 5.500.000.000 đồng, cổ đông sáng lập gồm 5 thành viên đóng góp như sau: Nguyễn Minh Tuấn 2.000 cổ phần, Nguyễn Thanh Liêm 1.000 cổ phần, Hoàng Văn Thụ 1.000 cổ phần, Đào Thùy Dương 500 cổ phần và Nguyễn Thị Lan 1.000 cổ phần.

Năm 2010, qua giới thiệu, ông Hoàng Minh Giám gặp ông Nguyễn Minh Tuấn là Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Thiên Anh, chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Hồ Dè - Núi Đúng. Theo như giới thiệu của ông Tuấn thì dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt làm dự án khu du lịch sinh thái. Công ty CP Thiên Anh có chủ trương nhượng lại cổ phần của các thành viên Hội đồng Quản trị cho các nhà đầu tư muốn tham gia dự án vì một số thành viên HĐQT Công ty không có đủ tiền để đầu tư.

Tháng 8/2010, ông Hoàng Minh Giám đã đồng ý mua cổ phần của Công ty CP Thiên Anh để tham gia làm thành viên HĐQT của Công ty CP Thiên Anh. Cụ thể: Ngày 25/8/2010, ông Nguyễn Minh Tuấn chuyển nhượng cho ông Giám tương đương 5% cổ phần, bà Nguyễn Thị Lan chuyển nhượng cho ông Hoàng Minh Giám tương đương 20% cổ phần, sau đó ông Giám mua thêm của bà Đào Thùy Dương tương đương 5% cổ phần do bà Nguyễn Thị Hồng mua của bà Dương chuyển nhượng lại cho ông Giám. Số cổ phần tương đương 25% ông Giám mua của ông Tuấn và bà Lan được tính giá trị trên số sách là 575 triệu đồng nhưng số tiền thực tế ông Giám phải trả là 625 triệu đồng (theo đơn ông Giám trình bày). Còn số cố phần tương đương 5% ông Giám mua của bà Lan qua bà Hồng, ông Giám phải thanh toán là 150 triệu, vậy tổng số cổ hần tương đương 30% ông Giám mua của Công ty  Thiên Anh phải thanh toán 775 triệu đồng. Tiếp theo, ông Giám phải nộp thêm 3 lần với tổng số tiền là 200 triệu đồng để thanh toán cho các khoản: xây dựng, trả lương, giải phóng mặt băng của Công ty Thiên Anh. Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Đức Thắng và ông Vũ Bá Lanh cũng tham gia mua lại cổ phần của các cổ đông Công ty CP Thiên Anh

Việc chuyển nhượng cổ phần giữa ông Giám, ông Thắng, ông Lanh và các cổ đông của Công ty đều do ông Tuấn thực hiện. Sau khi làm các thủ tục chuyển nhượng, ông Tuấn đã tổ chức họp Hội nghị cổ đông để xác định thành viên HĐQT và số cổ phần các cổ đông đóng góp. Ngày 22/3/2011, Công ty CP Thiên Anh đã có biên bản cuộc họp Nghị quyết Hội nghị cổ đông, thông báo việc triển khai dự án và thống nhất giá trị cổ phần của từng cổ đông cụ thể như sau: Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ 37,5% cổ phần; ông Hoàng Minh Giám giữ 30% cổ phần; ông Nguyễn Đức Thắng giữ 22,5% cổ phần; ông Vũ Bá Lanh giữ 10% cổ phần.

Đây là nghị quyết xác định số cổ phần của 4 cổ đông trong Công ty và giao cho ông Nguyễn Minh Tuấn chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình thay đổi điều lệ, vào sổ cổ đồng, bổ sung thành viên mới, theo đúng cổ phần hiện đang nắm giữ, thay thế cho các nghị quyết trước về tỷ lệ cổ phần.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông Hoàng Minh Giám, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Vũ Bá Lanh thì ông Nguyễn Minh Tuấn đã không làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ, cổ đông, bổ sung thành viên mới theo đúng cổ phần hiện đang nắm giữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình và viện dẫn nhiều lí do để không thực hiện. Trước tình hình đó, ông Giám và các cổ đông mới hoài nghi và xin sao chép hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình thì nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 27/12/2006 (thay đổi lần 1) trong đó danh sách cổ đông sáng lập cụ thể như sau:

1. Nguyễn Minh Tuấn 76,4%.

2. Nguyễn Thanh Liêm 1,8% cổ phần Công ty Thiên Anh (thực tế ông Tuấn thực hiện giao dịch bán cho ông Thắng 10% cổ phần).

3. Hoàng Văn Thụ 1,8% cổ phần Công ty Thiên Anh (thực tế ông Tuấn thực hiện giao dịch bán cho ông Thắng 10% cổ phần).

4. Đào Thùy Dương 1,8% cổ phần Công ty Thiên Anh (thực tế ông Tuấn thực hiện giao dịch bán cho ông Giám 5% cổ phần).  5. Nguyễn Thị Lan 18,2% cổ phần Công ty Thiên Anh (thực tế ông Tuấn thực hiện giao dịch bán cho ông Giám 20% cổ phần).

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu thì bà Nguyễn Thị Lan có 18,2% cổ phần nhưng ông Tuấn đã viết giấy chuyển nhượng cho ông Giám 20% cổ phần; bà Đào Thị Hồng không có cổ phần trong Công ty nhưng ông Tuấn viết chuyển nhượng cho ông Giám là 5% cổ phần. Như vậy, ông Nguyễn Minh Tuấn đã viết giấy chuyển nhượng cổ phần cho ông Giám không đúng với số cổ phần bên bán có tại Công ty (vượt quá).

Ngày 3/11/2016, Công ty CP Thiên Anh đăng kí thay đổi lần thứ 2 và được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Thiên Anh. Và số cổ  đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Thiên Anh hoàn toàn vẫn là cổ đông cũ, trong khi cổ đông cũ đã nhượng bán cho ông Hoàng Minh Giám,  ông Nguyễn Đức Thắng và ông Vũ Bá Lanh. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 thì chỉ có sự thay đổi vốn góp từ ông Nguyễn Thanh Liêm, ông Hoàng Văn Thụ, bà Đào Thùy Dương và người nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Minh Tuấn. Như vậy, số tiền ông Giám mua cổ phần của Công ty Thiên Anh, ông Tuấn đã không chuyển vào Công ty, theo đó, ông Giám không phải thành viên HĐQT.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần (thay đổi lần thứ hai ngày 3/11/2016) có nội dung thay đổi cơ cấu góp vốn, cổ đông chuyển nhượng vốn là ông Hoàng Văn Thụ, giá trị vốn chuyển nhượng là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), ông Nguyễn Thanh Liêm chuyển nhượng 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), bà Đào Thùy Dương chuyển nhượng 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng); cổ đông nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Minh Tuấn giá trị vốn nhận chuyển nhượng là 2.200.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm triệu đồng). Tổng  giá trị góp vốn là 4.200.000.000 đồng (bốn tỷ hai trăm triệu đồng). Năm 2015, ông Hoàng Minh Giám đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Minh Tuấn đến Công an tỉnh Hòa Bình nhưng không có kết quả và ông Tuấn vẫn không chịu làm thủ tục để đưa ông Giám vào làm cổ đông của Công ty Thiên Anh, đồng thời cũng không trả lại tiền cho ông Giám.

Như vậy, theo hồ sơ ông Hoàng Minh Giám cung cấp và theo điều tra độc lập của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thì sự việc đã cho thấy rất rõ dấu hiệu ông Nguyễn Minh Tuấn cố ý lập giấy chuyển nhượng và các biên bản họp HĐQT giả để ông Hoàng Minh Giám tin tưởng mua cổ phần của Công ty. Ông Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối nhăm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông Hoàng Minh Giám. Tổng số tiền ông Tuấn chiếm đoạt của ông Giám là 975.000.000đ. Hành vi của ông Nguyễn Minh Tuấn đã  đủ yếu tố cầu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (thời điểm ông Tuấn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là năm 2010 nên áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999). Ngoài ra, nếu các thành viên khác trong Công ty cùng biết và cùng tham gia họp Hội nghị cổ đông, viết giấy biên nhận tiền cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm của Nguyễn Minh Tuấn.

Được biết, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vẫn đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ sự việc. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh thông tin đến bạn đọc.

Khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định như sau:

“Phạm tội thuộc trong các trường hợp sau thi bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đến dưới năm trăm triệu đông.” 


Kỳ 2: Khuất tất dự án khu du lịch Hồ Dé - Núi Đúng 6,4 hecta thuê trong 50 năm, cần tìm câu trả lời

Hương Lan