Chính thức xóa sổ y bạ

Y tế | 15:20:00 01/03/2019

Từ hôm nay (1/3), người đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sẽ không cần phải mua sổ y bạ. Thay vào đó, mỗi người sẽ có mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.

Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử nhằm mục đích phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2019 và sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám - chữa bệnh thuộc Bộ Y tế.

Sức khỏe - Chính thức xóa sổ y bạ

Từ 1/3 chính thức xóa sổ sổ khám bệnh.

Cụ thể, bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác...  Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy và có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử.

Đặc biệt, hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật An toàn thông tin mạng và đây sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời mỗi người.

Các cơ sở y tế có 12 giờ để cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân kể từ khi có y lệnh khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng quy định rõ lộ trình thực hiện bệnh án điện tử. Giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, các cơ sở khám, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định.

Giai đoạn từ năm 2024 đến 2028, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai được phải báo cáo cho cơ quan quản lý trực thuộc.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

H.Y

Theo: NDT