Chính phủ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Chính sách | 08:05:00 11/01/2019

Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Chính phủ luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển Chính phủ điện tử. Đồ họa: Inphographics

PV

Theo: infographics.vn