Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Sự kiện | 09:48:00 11/10/2018

DNHN - Tối 9/10/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam ngày (13/10) đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Hôm nay tôi vui mừng đến dự lễ Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công – Thương, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, các thành viên trong tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV VN) cùng quý vị đại biểu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách cụ thể nhằm xây dựng và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lớn mạnh có sức cạnh tranh cao, đồng thời tạo điều kiện phát huy tiềm năng, vai trò tích cực  của đội ngũ doanh nhân trong phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư trong và ngoài nước, gải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, gây dựng và giữu gìn thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có chuyển biến mạnh mẽ, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. Hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng cao đáng kể.

Hiệp hội DNNVV VN qua hơn 10 năm hình thành và phát triển với vai trò đại diện đã có nhiều có gắng vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các DN và giữ vai trò cầu nối giữa DN với các cấp, chính quyền. Với số lượng chiếm trên 97% tổng số DN trên cả nước, các DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp vào nền tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong đó, đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản xuất công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút khoảng 50% lực lượng lao động cả nước. Hiệp hội đã phát triển mạng lưới chi hội cấp quận, huyện và một số nơi phát triển đến cấp xã, phường và làng nghề. Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền vận động các hội viên và cộng đông doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tham gia các phong trào mang nhiều ý nghĩa do Đảng, Nhà nước, và MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc như phong trào đền ơn đáp nghiwx, vì người nghèo…

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân nói chung, các thành viên của Hiệp hội DNNVV VN nói riêng đối với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó xác định rõ doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế, thời gian qua, chúng ta đã tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, nói đi đôi với làm, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy khởi nghiệp, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đặc biệt đã trình và được Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa… Với những chỉ đạo và hành động quyết liệt đó, doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục, quy mô vốn đăng ký, năng lực cạnh tranh ngày càng dduwwocj nâng cao.

Với những kết quả khả quan đã đạt được, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân làm giàu chính đáng. Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo, cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 09/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đề ra, đó là: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị,văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển phấn đấu đến năm 2020 có một doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà chúc mừng Vinasme. Ảnh Minh Chính

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu,

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn mới và hội nhập ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, cộng đông doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt không ít thách thức. Đây là thời điểm giành cho các doanh nhân - doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, nỗ lực trong cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng quản trị, chất lượng sản phẩm… để trụ vững và phát triển vững chắc. Nhân dịp này, tôi đề nghị  Hiệp hội DNNVV VN, các hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Một là, Hiệp hội nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội mình đại diện. Là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, lắng nghe tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, để tham mưa cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp.

Hai là, tạo dựng và vun đắp mỗi quan hệ đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các doannh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ba là, thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tiếp tục khơi dậy, động viên, cổ vũ, tinh thần khởi nghiêp nhằm hình thành và phát triển ngày càng nhiều các doanh nghiệp, cả doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm cỡ khu vực và quốc tế. Sự đa dạng về quy mô, ngành nghề của các doanh nghiệp không chỉ khẳng định sức mạnh của nền kinh tế mà còn là tiền đề quan trọng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Bốn là, các doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhằm áp dụng có hiệu quả các thành tựu mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại. Tham gia tích cực và có hiệu quả của cuộc cách mạng toàn cầu đang và sẽ làm chuyển biến nền kinh tế thế giới này. Sự quyết tâm, tính năng động, khả năng sáng tạo của người Việt, của doanh nghiệp Việt là cơ sở quan trọng để chúng ta không bỏ lỡ chuyến tàu cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia quá trình liên kết nội địa hóa sản phẩm với doanh nghiệp FDI chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Năm là, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hoạt động sản xuất công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, tích cực tham gia phong trào chống vi phạm, tội pham trong đó có vi phạm, tội phạm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại; không câu kết nũng đoạn thị trường, không trục lợi chính sách, không tạo lợi thế cho doanh nghiệp sân sau và tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.

Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đạt được và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, với phẩm chất năng động, sáng tạo, tự lực tự cường,tinh thần vượt khó, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam sẽ có đủ bản lĩnh để giành được những thành công to lớn hơn trong thời gian tới.

Chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không nừng lớn mạnh và phát triển. Chúc các đồng chí, các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc