Chậm hoàn thuế, cơ quan thuế phải trả lãi cho doanh nghiệp

Tin tức | 21:21:25 07/04/2016

Sáng 6/4, với 86,64% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Chậm hoàn thuế, cơ quan thuế phải trả lãi cho doanh nghiệp

Chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp, cơ quan thuế cũng phải trả lãi

Sáng 6/4, với 86,64% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày, có ý kiến cho rằng, dù Luật quản lý thuế đã quy định tiền phạt chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, nhưng chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý thuế trong việc chậm hoàn thuế cho người nộp thuế. Do đó, đề nghị dự án Luật sửa đổi lần này cũng phải quy định rõ nội dung cụ thể.

Tuy nhiên, cơ quan thường trực Quốc hội nêu quan điểm, khoản 5 Điều 60 của Luật quản lý thuế hiện hành quy định, trong trường hợp cơ quan quản lý thuế chậm ra quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định mức lãi suất phải trả cho người nộp thuế khi cơ quan thuế chậm hoàn thuế.

"Tuy nhiên, thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp cơ quan thuế chậm hoàn tiền thuế cho doanh nghiệp nhưng chậm thực hiện trả tiền lãi chậm hoàn thuế cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp thuế”- Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội thừa nhận.

Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện nghiêm việc chi trả tiền chậm hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đối với khoản tiền phạt chậm nộp thuế của DN, ở lần tiếp thu giải trình này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ nguyên mức tỷ lệ 0,03%/ngày. Giải trình của cơ quan này cho rằng, nếu áp mức lãi phạt chậm nộp lên 0,04%/ngày sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh lãi suất tăng cao.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập