Cải cách thể chế và sự phát triển của các doanh nghiệp

Kinh tế | 16:14:56 26/05/2017

DNHN: UBND tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức Hội nghị cải cách thể chế và sự phát triển doanh nghiệp, giao ban hiệp hội, doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ. Đ/c Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam và đ/c Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Hoài đã nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Chính phủ đã có những cố gắng nhằm xây dựng một thể chế thông thoáng, môi trường đầu tư thân thiện để làm nền tảng, động lực cho doanh nghiệp phát triển. VCCI cũng đã sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc đề xuất, kiến nghị với Chính phủ xây dựng thành công bộ chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh. Để hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ, Quảng Bình cần có thêm 1.300 doanh nghiệp đăng ký mới hàng năm. Thông qua hội nghị, các doanh nhân cần mạnh dạn nói lên những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc cũng như những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, với Tỉnh và với VCCI nhằm tham vấn hiệu quả cho Quốc hội chỉ đạo ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Các đại biểu là doanh nhân tham dự hội nghị đã trình bày một số ý kiến, kiến nghị gồm: Bố trí cán bộ biên chế làm công tác văn phòng cho Hội doanh nghiệp trẻ, thuế TNDN quá cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Việc triển khai các dự án mở rộng doanh nghiệp cần được Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi  trong việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý. Giảm thiểu các cuộc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp… Tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Lộc và đ/c Nguyễn Hữu Hoài đã giải đáp, chia sẽ với những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất để tổng hợp, tham vấn có hiệu quả cho Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương trong ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Đây là diễn đàn quan trọng để các đơn vị,  doanh nghiệp, tỉnh Quảng Bình và VCCI trao đổi về các vấn đề liên quan đến thể chế, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm rút kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp quản lý, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nhân. Trọng Lãnh

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập