Cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống từ 3 tỷ đồng phải chịu hệ số rủi ro cao?

Tài chính | 10:25:00 12/04/2019

Ngân hàng Nhà nước chính thức xét áp hệ số rủi ro cao đối với những khoản vay cá nhân tiêu dùng giá trị lớn.

Cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống từ 3 tỷ đồng phải chịu hệ số rủi ro cao?

Hạn mức dư nợ vay cá nhân từ 3 tỷ đồng này có thể hiểu nhằm hạn chế những khoản vay tiêu dùng lớn lách vào đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, theo dự thảo mới Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến hoàn thiện, công bố hôm nay (11/4), một trong những điểm đáng chú ý nhất là hướng điều chỉnh về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu quy định đối với các tổ chức tín dụng, trong đó có cấu phần hệ số rủi ro.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tiến gần hơn chuẩn mực, thông lệ quốc tế (Basel 1 và Basel 2) trên cơ sở phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tăng cường khả năng chịu đựng rủi ro của các tổ chức tín dụng trước những cú sốc của thị trường.

Hướng điều chỉnh này đặt yêu cầu các tổ chức tín dụng cơ cấu lại danh mục đầu tư theo mức độ rủi ro đối với từng loại tài sản “Có” trên cơ sở sử dụng nguồn vốn.

Và cụ thể, dự thảo thông tư trên đưa ra hướng điều chỉnh định hệ số rủi ro đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Như BizLIVE đề cập gần đây, điểm mới của dự thảo thông tư trên có ở việc điều chỉnh hệ số rủi ro tăng lên nhằm đảm bảo kiểm soát, hạn chế đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo đó, hệ số rủi ro 50% áp dụng với các khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ hai, là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án của Chính phủ.

Thứ ba, là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà có giá trị dư nợ gốc dưới 1,5 tỷ đồng.

Và đáng chú ý, để hạn chế tình trạng có hiện tượng dùng các khoản vay tiêu dùng có dư nợ lớn để lách vào một số lĩnh vực rủi ro, như bất động sản, dự thảo thông tư trên đã có hướng quy định: khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống có số dư nợ gốc từ 3 tỷ đồng trở lên có hệ số rủi ro 150%, cao gấp ba so với các nhóm ở trên.

Ngoài hướng điều chỉnh dự kiến trên, dự thảo thông tư mới cũng có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các tỷ lệ, giới hạn an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng thời gian tới.

 

P.V

Theo: bizlive.vn

Nên đọc