Bộ TN&MT sẵn sàng tiếp nhận những thông tin nóng về ô nhiễm môi trường

Công nghệ | 04:02:35 18/02/2016

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khi ông trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí về những ưu tiên trước mắt của ông trong công tác bảo vệ môi trường - lĩnh vực mà ông được Bộ trưởng Bộ TN&MT phân công phụ trách.    
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Ảnh: Hoàng Minh
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Ảnh: Hoàng Minh
Thưa Thứ trưởng, ông có thể cho độc giả biết thông điệp đầu tiên của ông trên cương vị mới đối với công tác bảo vệ môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016? Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII đã vừa kết thúc hết sức tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra đường lối phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới trong đó có việc liên tục đề cao công tác bảo vệ môi trường. Đảng ta cũng đã từng có nhiều nghị quyết về bảo vệ môi trường. Đặc biệt lần này, Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII cũng xác định bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường không chỉ là của toàn cầu, của đất nước, của liên vùng, liên tỉnh mà còn là của mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư và của toàn xã hội… Mọi người hãy chung tay vì cuộc sống tươi đẹp, bảo vệ môi trường trong lành, thực thi Hiến pháp năm 2013 của nước ta là đảm bảo cho mọi người có quyền sống trong môi trường trong lành và đồng thời có trách nhiệm bảo vệ môi trường chung tay gìn giữ môi trường chung của chúng ta xanh, sạch đẹp. Là người nhiều năm giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông thường xuyên có những đóng góp trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, vậy ông có thông điệp gì đối với ngành TN&MT nhất là ở cấp tỉnh, thành, quận, huyện trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường? Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Tôi rất vui mừng vì trong những năm qua đặc biệt là năm 2014, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường với một bộ luật bảo vệ môi trường rất tiến bộ và tương đối cụ thể. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định để thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2014. Trong thời gian tới, tôi hy vọng rằng những quy trình cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường sẽ được thể chế hóa. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường sẽ sớm được ban hành. Ngoài ra, các giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành để đảm bảo chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phạm vi toàn quốc cũng như các tỉnh thành địa phương với sự phân công rành mạch, phân cấp rất cụ thể, quy trình rất rành rọt… để làm sao công tác bảo vệ môi trường luôn luôn được tiến hành tốt, được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm cho môi trường phát triển bền vững góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta trong những năm tới. Phụ trách lĩnh vực môi trường, ông sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng trong lĩnh vực môi trường của Bộ TN&MT nói chung và ngành TN&MT các tỉnh thành tiếp nhận thông tin phản ánh về các cơ sở gây ô nhiễm để xử lý như thế nào thưa ông? Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Tôi cho rằng công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của tất cả mọi người dân. Tuy nhiên, chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường và trong nhiều bộ luật khác. Bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới, do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của mình. Các đơn vị, doanh nghiệp phải nâng cao ý thức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạng đó, chính quyền các cấp từ tỉnh, huyện đến xã phường và cả cộng đồng dân cư từ đô thị tới nông thôn đều cần chung tay bảo vệ môi trường và thực thi pháp luật một cách nghiêm túc để làm sao cho môi trường sống của chúng ta ngày một trong lành và tốt đẹp hơn lên. Thưa ông, ở các tỉnh thành phố, rất nhiều Giám đốc Sở TN&MT đã công khai số điện thoại di động và email cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân, vậy với các Cục, Vụ chức năng của Tổng cục Môi trường - ông có chỉ đạo các đơn vị này có thêm đường dây nóng để người dân có thể phản ánh trực tiếp những cơ sở gây ô nhiễm lên Bộ TN&MT hay không? Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Tôi rất là vui mừng trước việc trong những năm gần đây các tỉnh thành đặc biệt là các Sở TN&MT ở một số địa phương đã có những đường dây nóng để người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường. Sắp đến, với cương vị Thứ trưởng Bộ TN&MT phụ trách lĩnh vực môi trường, tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường sẵn sàng tiếp nhận những thông tin nóng của người dân về những ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để kịp thời ứng phó và xử lý trong thời gian sớm nhất… Xin trân trọng cám ơn ông!

(TN&MT.VN)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập