Bộ đội Biên Phòng Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Kinh tế | 22:05:32 23/06/2017

         (DNHN).  Ngày 23/6, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVNTP Hải Phòng trang trọng tổ chức buổi Lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực Lượng Vũ trang nhân dân cho Trung tá Nguyễn Hữu Đoài, nguyên Chính trị viên Đồn biên phòng Tràng Cát. Tới dự buổi lễ có: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đại biểu các lực lượng vũ trang... Trong bối cảnh phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa cảng Hải Phòng rất ác liệt của không quân, hải quân Mỹ, Công an nhân dân vũ trang Hải Phòng (nay là Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bờ biển, hải đảo, hải cảng và các mục tiêu nội địa; Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị liên quan giữ vững an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu cảng; tổ chức chiến đấu, bắn rơi 21 máy bay, bắt sống 5 phi công Mỹ, trong đó có chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi bằng súng bộ binh và giặc lái đầu tiên bị bắt tại Hải Phòng. Cũng chặng đường ấy, Công an nhân dân vũ trang Hải Phòng còn chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần lập nên những chiến công hiểm hách, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân vũ trang anh hùng. Trải qua những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Nguyễn Hữu Đoài-Nguyên Chính trị viên Đồn Công an Nhân dân vũ trang Tràng Cát, Công an Nhân dân vũ trang thành phố Hải Phòng, nay là Đồn Biên Phòng Tràng Cát( Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) đã dũng cảm chiến đấu, lập được nhiều chiến công, thành tích, là tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của đơn vị. Ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Đoài được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã vui mừng chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Đoài. Chủ tịch nước đề dẫn, thời gian tới, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời nghiên cứu, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của cấp trên và cấp mình vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới vùng biển, đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến khu vực biên giới vùng biển, đảo để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với Hải quân, Cảnh sát Biển, lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, cần tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đồng thời, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của thành phố Cảng kiên cường, tự hào với truyền thống “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cảng Hải Phòng. Cũng trong niềm vui hân hoan này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gắn và trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Đoài.    Nguyễn Lương

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập