Bán đấu giá Công ty cổ phần Thương mại Nghệ An

Thương hiệu | 15:14:44 02/06/2016

Ngày 31 tháng 05 năm 2016, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGHỆ AN ra thông báo bán đấu giá công ty cổ phần của UBND tỉnh Nghệ An tại Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An.

ctycothuongmainghean

Theo đó:

 1. Tên tổ chức phát hành: Ngày 31 tháng 05 năm 2016, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGHỆ AN
  • Địa chỉ: Số 19 - Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An
  • Điện thoại: 038.3844776 Fax: 0383.844517
 2. Ngành nghề chính: Buôn bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, buôn bán các mặt hàng nông lâm sản, kinh doanh các dịch vụ khách sạn, lữ hành, tour du lịch, …
 3. Vốn điều lệ:945.800.000 đồng;
 4. Số lượng cổ phần bán đấu giá:422 cổ phần (tương đương 89,24% vốn điều lệ);
 5. Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần
 6. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 7. Giá khởi điểm: 10000 đồng/cổ phần
 8. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 9. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 10. Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 • Thời gian: Các ngày làm việc từ ngày 03/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2016
 • Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá do HNX công bố trong Quy chế đấu giá bán cổ phần của Ủy ban nhân dân Tỉnh nghệ An tại Công ty cổ phần Thương mại Nghệ An.
 1. Thời gian địa điểm nhận phiếu tham dự đấu giá:
 • Địa điểm: tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian chậm nhất vào 16h00 ngày 28/06/2016
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2016
 2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/7/2016 đến ngày 11/7/2016
 4. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 04/7/2016 đến ngày 07/7/2016

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần, nhà đầu tư tham khảo tại địa điểm đăng ký và các website: www.hnx.vn, www.nghean.gov.vn, www.shbs.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Ngọc Sơn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập