Bài phát biểu của TS. Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam tại Hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của Đất nước”.

11/05/2016 7:12 am 0 bình luận
 

print
Xem thêm:
 

Back To Top