7 tháng, cả nước có gần 80 nghìn doanh nghiệp ‘khai sinh’

Tin tức | 09:59:00 30/07/2019 |  5

Trong 7 tháng năm 2019 có 79,3 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một DN tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, điều này dự báo sức khỏe tốt hơn của các DN gia nhập thị trường.

TCTK

Số lượng DN đăng ký thành lập mới tăng trong tháng 7/2019. Nguồn Tổng cục Thống kê

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 7/2019, cả nước có 12.352 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% về số DN và giảm 26,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một DN  đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 23,3%; tổng số lao động đăng ký của các DN  thành lập mới là 94,9 nghìn người, giảm 15,1%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 79,3 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 999,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% về số DN  và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%. Nếu tính cả 1.476,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 24,3 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103,6 nghìn DN.

Theo khu vực kinh tế, trong 7 tháng năm nay có 1,1 nghìn DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số DN thành lập mới; có 21,6 nghìn DN  thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,2%; có 56,6 nghìn DN thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,4%.

Trong đó, hầu hết các lĩnh vực hoạt động có số DN  thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước như ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, DN xây dựng, DN công nghiệp chế biến, chế tạo ...

Trong 7 tháng năm nay, hầu hết các vùng kinh tế có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng tăng 7,2%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 6,8%; Tây Nguyên tăng 10,3% ...

Bên cạnh đó, trong 7 tháng năm nay còn có 24,8 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể là 9,3 nghìn DN, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.../.

Khánh Linh
Từ khóa: doanh nghiệp

Theo: Thời báo tài chính