6 tháng đầu năm, tình hình tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được cải thiện

Tin tức | 16:21:49 07/07/2017

Sáng 4/5/2017, tại Hà Nội, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7/2017 giữa 2 điểm cầu Hà Nội - Hạ Long. Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhìn chung, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 54.577 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch năm, bằng 113% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, doanh thu từ tiêu thụ than đạt 27.520 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch năm, bằng 113% so với cùng kỳ; doanh thu sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 5.670 tỷ đồng; doanh thu sản xuất, bán điện đạt 6.121 tỷ đồng; doanh thu sản xuất cơ khí đạt 1.099 tỷ đồng; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đạt 2.179 tỷ đồng. Tình hình tài chính của Tập đoàn đã được cải thiện tích cực. Nếu năm 2015, toàn tổ hợp lãi 839 tỷ đồng thì tới năm 2016 đã tăng lên 1.036 tỷ đồng. Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2017, toàn Tập đoàn lãi 1.000 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2015 là 2,76 lần; năm 2016 giảm xuống còn 2,68 lần; 6 tháng đầu năm 2017 là 2,6 lần.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập