6 tháng đầu năm, Than Mạo Khê sản xuất 970.000 tấn than nguyên khai

Tin tức | 16:25:21 07/07/2017

Năm 2017, Công ty than Mạo Khê được Tập đoàn giao thực hiện sản lượng 1.750.000 tấn than nguyên khai. Ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất như: đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình tháo gỡ khó khăn trong sản xuất; đẩy mạnh phong trào thi đua giành năng suất cao, năng suất kỷ lục, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện tốt công tác khoán, quản trị chi phí, an ninh tự quản... Kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty đã khai thác 970.359 tấn than đạt 55,4% KHN, tiêu thụ trên 730.000 tấn, mét lò đào 10.591m, doanh thu trên 800 tỷ đồng. Đặc biệt trong quý II/2017 Công ty tiến hành khởi công gói thầu đào cặp giếng đứng giai đoạn 2 dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê; tính đến hết tháng 6/2017, giếng đứng chính đã thi công được 245m và giếng phụ 244m. Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai tốt công tác VSCN, bảo vệ môi trường, đảm bảo ANTT và hoàn thành nhiều công trình chăm lo đời sống người lao động. Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Giám đốc và Công đoàn Công ty than Mạo Khê đã có Nghị quyết liện tịch phát động thi đua quý III/2017 trong toàn Công ty, thực hiện các chỉ tiêu như sau: than nguyên khai 416.600 tấn, mét lò đào 5.080m, tiêu thụ 366.600 tấn, doanh thu trên 400 tỷ đồng. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là thực hiện đảm bảo công tác KTCB-KTAT, PCTT-TKCN, nâng cao chất lượng sản phẩm; thi đua lao động giỏi, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát triển quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp… Theo đó, để động viên CNVC thi đua LĐSX, Công ty đã đưa ra tiêu chí và mức khuyến khích tiền lương cho các đơn vị sản xuất hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao quý III/2017 với số tiền từ 10-40 triệu đồng.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập