15 trường trung học công lập tốt nhất ở Mỹ

Vấn đề | 11:11:04 09/05/2017

DNHN: Các trường công lập Arizona đã tuyên bố bốn trong số năm điểm hàng đầu trong bảng xếp hạng năm 2017  của Hoa Kỳ Tin tức & Thế giới vềcác trường trung học tốt nhất.

US News đã xem xét bốn yếu tố để xác định thứ hạng: kết quả học tập của sinh viên về các bài kiểm tra chuẩn của tiểu bang, hiệu suất của các nhóm có hoàn cảnh khó khăn về truyền thống, tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ tham gia vào các bài kiểm tra Mức độ Nâng cao. 15.Trường trung học phổ thông Tucson, Arizona
 • Số lớp học 9-12
 • Tổng số học sinh đăng ký – 1,033
 • Tỷ lệ tốt nghiệp – 99%

14.Trường Trung Học Whitney - Cerritos, California
 • Lớp học phục vụ - 7-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 1,019
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 100%
 1. Trường Pine View - Osprey, Florida
 • Các lớp học phục vụ - 2-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 2,186
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 98%
 1. Học viện Oxford - Cypress, California
 • Lớp học phục vụ - 7-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 1,194
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 100%

 1. Trường Trung Học Magnet - North Charleston, South Carolina
 • Các lớp học phục vụ - 9-12
 • Tổng số ghi danh - 644
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 100%
 1. Điều lệ Đại học Pacific - Santa Cruz, California
 • Lớp học phục vụ - 7-12
 • Tổng số ghi danh - 508
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 87%
 1. Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Dallas, Texas
 • Các lớp học phục vụ - 9-12
 • Tổng số ghi danh - 395
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 99%

 1. Trường Trung Học Carnegie Vanguard - Houston, Texas
 • Các lớp học phục vụ - 9-12
 • Tổng số ghi danh - 613
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 100%
 1. Basis Chandler - Chandler, Arizona
 • Các lớp học phục vụ - 5-12
 • Tổng số ghi danh - 727
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 98%
 1. Trường Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson - Alexandria, Virginia
 • Các lớp học phục vụ - 9-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 1,820
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 99%

 1. BASIS Peoria - Peoria, Arizona
 • Các lớp học phục vụ - 5-12
 • Tổng số đăng ký - 746
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 97%
 1. Trường Tài năng và Năng khiếu - Dallas, Texas
Các lớp học phục vụ - 9-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 252
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 100%
 1. HỆ THỐNG Thung lũng Oro - Thung lũng Orro, Arizona
 • Các lớp học phục vụ - 5-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 549
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 97%
 1. Cơ sở Tucson North - Tucson, Arizona
 • Các lớp học phục vụ - 5-12
 • Tổng số ghi danh - 948
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 98%
BASIS Scottsdale - Scottsdale, Arizona
 • Các lớp học phục vụ - 5-12
 • Tổng số sinh viên đăng ký - 754
 • Tỷ lệ tốt nghiệp - 100%

Theo dailymailk

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập